بهبود فضای كسب و كار از اصلی ترین رویكردهای دولت است

اصفهان- ایرنا- معاون روابط كار وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی گفت: بهبود فضای كسب و كار و رفاه سرمایه های انسانی از اصلی ترین رویكردهای دولت تدبیر و امید است.

به گزارش ایرنا، سید حسن هفده تن روز یكشنبه در «كارگاه آموزشی تخصصی قوانین كار در كشورها» در اصفهان اظهار كرد: برای پیشرفت در امر توسعه و كسب و كار، هیچ چیز بهتر از ایجاد نشاط برای نیروی كار نیست.
وی ادامه داد: اگر شرایطی ایجاد شود كه تشكل های كارگری بتوانند حضور بهتری در عرصه تولید داشته باشند كارایی و راندمان افزایش می یابد.
معاون روابط كار وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی اضافه كرد: بازار نیروی كار باید دارای انعطاف باشد تا نیروی كار بتواند به راحتی و با كمترین هزینه از یك فعالیت به فعالیت دیگر بپردازد.
وی با اشاره به گزارش رقابت پذیری جهانی سالهای 2013 تا 2014 گفت: ایران در بین 148 كشوری كه با یازده شاخص سنجیده شدند جایگاه خوبی ندارد.
هفده تن ادامه داد: ایران در شاخص روابط كار و كارفرما رتبه 128 و در شاخص حقوق و دستمزد رتبه 138 را دارد.
وی اضافه كرد: جایگاه ایران در شاخص ارتباط با بهره وری رتبه 130 و در مباحث آموزشی رتبه 135 است و وضعیت كلی ایران در حوزه رقابت پذیری جهانی در عرصه كار و تولید مطلوب نیست.
وی گفت: حضور قدرتمند و اثر بخش تشكل های كارگری می تواند این شاخص نگران كننده را به شرایط بهتر سوق دهد.
وی با بیان اینكه نیروی كار صاحب دانش و تخصص بهترین سرمایه كشور است تصریح كرد: اگر ساختار تعاونی ها اصلاح شود كارگر امروز می تواند به كارفرمای آینده تبدیل و شكاف فقر و ثروت بین كارگر و كارفرما جبران شود.
معاون روابط كار وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی افزود: در ایران روابط كار مبتنی بر محكم ترین روابط انسانی و عاطفی است اما شرایط اقتصادی كنونی این وضع را تحت الشعاع قرار داده است.
هفده تن با بیان اینكه بهبود فضای كسب و كار و رفاه سرمایه های انسانی از اصلی ترین رویكردهای دولت تدبیر و امید است، اضافه كرد: اگر چه دستیابی به رشد بالای اقتصادی تا چند سال آینده میسر نیست اما كشور نیازمند یك نظام تامین اجتماعی برای حمایت های اجتماعی از نیروی كار و ایجاد زندگی شرافتمندانه است.
«كارگاه آموزشی تخصصی قوانین كار در كشورها» با حضور جمعی از كارشناسان سازمانهای بین المللی كار و ایرانی به مدت دو روز در هتل آسمان اصفهان برگزار می شود.
6020/ 7150 / 6508