بازتاب انتقال پيكرهاي قربانيان منا به ايران در رسانه هاي اسپانيا

مادريد-ايرنا- برخي رسانه هاي خبري اسپانيا روزشنبه درگزارش هايي‌ انتقال پيكرهاي نخستين گروه 104نفره از زائران ايراني جان باخته به كشور را بازتاب داده اند.

به گزارش ايرنا ، خبرگزاري 'افه' و روزنامه 'ال دياريو'درگزارش خود افزودند: 'حسن روحاني'رييس جمهوري ايران كه در اين مراسم حضور داشت، تاكيد كرده است اگر نياز باشد، ايران از زبان اقتدار نيز استفاده خواهد كرد.
اين رسانه ها نوشتند : روحاني ضمن ادامه انتقادات خود از مقامات سعودي گفته است در زمان حاضر، زبان ايران ، زبان محبت ، برادري و احترام است و هر زمان كه لازم بود از زبان ديپلماسي استفاده كرداما اگر نياز باشد، جمهوري اسلامي مي‌ تواند از زبان قدرت براي رسيدگي به اين مورد استفاده كند.
روزنامه'لا اينفورماسيون' نيز در اين باره نوشت: تابوت زائران كه با پرچم سه رنگ ايران مزين شده بودند، توسط نظاميان با احترام ويژه در حالي كه بر بالاي شانه هاي آنان قرار داشتند ازهواپيما به پايين آورده شده و رييس جمهوري و ديگر مقامات اين كشور بر روي تابوت ها گل هاي سفيد قرار دادند.
اين روزنامه اسپانيايي افزود : رييس جمهوري اسلامي ايران گفته است اگر ثابت شود كساني‌ در اين حادثه مقصر هستند، آن را نخواهيم بخشيد.
اروپام *1*491** 1064