۹ مهر ۱۳۹۴،‏ ۹:۳۹
کد خبر: 81780694
۰ نفر
جنوب كرمان تا پايان سال 95 گازدار مي شود

جيرفت - ايرنا - معاون مهندسي و اجراي طرح هاي شركت گاز استان كرمان با اشاره به اجراي شبكه گاز رساني در جنوب كرمان گفت: هفت شهرستان اين منطقه تا پايان سال 95 از نعمت گاز برخوردار مي شوند.

به گزارش ايرنا محمدرضا بيجامي شامگاه چهارشنبه در نشست مشترك هيات رييسه كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و شوراي اداري هفت شهرستان جنوب استان كرمان كه در شهرستان رودبار جنوب برگزار شد افزود: گاز رساني به شهرستان كهنوج به طول 300 كيلومتر بوده كه 200 كيلومتر آن آماده بهره برداري است و 100 كيلومتر آن 10 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
وي بيان كرد: بيش از 170 ميليارد ريال اعتبار براي اين طرح اختصاص يافته است.
وي تصريح كرد: روستاهاي شهرستان كهنوج و حدفاصل پل بهادر آباد در حال طراحي است و 30 درصد آن طراحي شده كه براي اين طرح 60 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده است.
معاون شركت گاز استان كرمان با بيان اين كه گاز رساني به شهرستان رودبار جنوب آغاز شده است گفت: سه طرح در اين شهرستان در حال اجراست و متوسط 10 درصد پيشرفت فيزيكي دارند.
وي افزود: گازرساني به شهرستان هاي قلعه گنج، منوجان و شهر نودژ به طول يكهزار كيلومتر نيز پيمانكار آن براي طراحي شبكه هاي داخلي و خط انتقال مشخص شده است و سال 95 عمليات اجرايي اين طرح آغاز مي شود.
بيجامي تصريح كرد: براي طراحي و اجراي شبكه گاز رساني به اين شهرستان ها 350 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده است.
وي گفت: گاز رساني به شهرستان جيرفت به طول 700 كيلومتر شبكه داخلي و روستاهاي جنوبي اين شهرستان طراحي شده و آماده اجراي طرح است كه در صورت اجراي خط انتقال گاز از نيروگاه كهنوج به اين شهرستان آغاز مي شود.
وي افزود: اين خط انتقال به طول 80 كيلومتر است كه به بيش از يكهزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد.
بيجامي با بيان اين كه 280 ميليارد ريال اعتبار براي گاز رساني به شهرستان جيرفت اختصاص يافته است گفت: گاز رساني به شهر درب بهشت به طول 70 كيلومتر از دو ماه ديگر آغاز مي شود.
وي ادامه داد: طرح گاز رساني به شهرستان عنبرآباد و شهر بلوك در مرحله انتخاب مشاور براي طراحي است.
گاز رساني به شهرستان هاي جنوبي استان كرمان سه سال است كه شروع شده است.
7438/3028