صرع در ایران سه برابر اروپا است

تهران - ایرنا - رییس انجمن صرع ایران گفت: بررسی های علمی نشان می دهد در زمان حاضر حدود یك تا یك و نیم درصد مردم ایران صرع دارند كه این آمارحاكی ازحدود سه برابربودن بیماران صرعی درایران به نسبت اروپا است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از انجمن صرع ، دكتر كوروش قره گوزلی افزود:این آمار نسبت به آمار كشورهای منطقه قابل قبول اما از آمار مبتلایان به صرع در اروپا بیشتر است؛ چرا كه به عنوان مثال در نروژ تعداد مبتلایان به صرع حدود نیم درصد و در انگلستان كمتر از نیم درصد كل جمعیت كشور است.
وی بروز بیماری صرع را ناشی از علل گوناگونی دانست و گفت: به طور كلی در بروز صرع، ژنتیك، تومور، انواع ضربه ها،سكته های مغزی و مصرف الكل نقش اساسی دارد.
به گفته استاد دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ،صرع بیشتر در كودكان و افراد كهنسال شایع تر است اما بررسی ها نشان می دهد طی سال های اخیر این بیماری در جوانان هم شیوع قابل توجهی یافته است.
وی تصریح كرد:در بیمارانی كه دچار تشنج می شوند ، این تشنج به مغز آنان صدمه می رساند؛ بنابراین درمان های دارویی آنان بسیار حائز اهمیت است.
اجتمام(1)**1776

سرخط اخبار جامعه