اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان آزاديخواه دانشگاه بهشتي انتخاب شدند

تهران- ايرنا- انتخابات انجمن اسلامي دانشجويان آزاديخواه دانشگاه شهيد بهشتي‎ برگزار و اعضاي جديد آن انتخاب و معرفي شدند.

به گزارش عصر دوشنبه گروه فرهنگي ايرنا، اعضاي جديد انجمن اسلامي دانشجويان آزاديخواه دانشگاه بهشتي در مجمع عمومي انجمن و با حضور تمامي شوراي مركزي انجمن هاي دانشكده هاي دانشگاه برگزار شد.
براساس گزارش انجمن اسلامي دانشجويان آزاديخواه دانشگاه شهيد بهشتي در روز نخست مجمع عمومي، شوراي مركزي سابق انجمن به ارائه گزارش عملكرد يك ساله خود پرداخت و در پايان از تلاش هاي قبلي قدرداني شد.
با برگزاري انتخابات در روز دوم، محمدرضا خبوك به عنوان دبير، مصطفي علايي نايب دبير ودبير سياسي، زهره اكرمي به عنوان سخنگو ومسئول واحد روابط عمومي، سهيل پازكي به سمت دبيرتشكيلات، عرفان صابري دبيرپشتيباني، محمدعلي دادگسترنيا دبير اجتماعي، شبنم محرابي دبير فرهنگي به عنوان اعضاي جديد انتخاب شدند .
همچنين امير شجاعي نسب، زهره پدرام‌نيا و حسين شيروي به عنوان اعضاي علي البدل اين انجمن انتخاب شدند.
انجمن اسلامي دانشجويان آزاديخواه دانشگاه شهيد بهشتي با عضويت بيش از 2500 نفر از دانشجويان به عنوان بزرگترين تشكل اسلامي دانشگاه شهيد بهشتي از سال 1393 فعاليت مجدد خود را آغاز كرده است.
فراهنگ**1355**1601**