آلمان با پشتیبانی از رژیم نژادپرست صهیونیستی، به حماس هشدار داد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/01/85 خارجی.سیاسی.آلمان.حماس. در ادامه حمایت های کامل آمریکا و برخی کشورهای غربی از رژیم نژادپرست صهیونیستی، وزیر خارجه آلمان دولت فلسطین را به قطع کمک های غذایی اتحادیه اروپا به منطقه خودگردان تهدید کرد. به گزارش روز جمعه خبرگزاری فرانسه از اسلو، "فرانک والتر اشتاین مایر" پنجشنبه شب در نروژ، به دولت جدید فلسطین به رهبری حماس اخطار داد از الزامات جامعه بین الملل پیروی کند زیرا با خطر قطع کمک های غذایی مواجه خواهد شد. اشتاین مایر خاطرنشان کرد که کمک های مستقیم اتحادیه اروپا با بسیاری از نشانه های ارسالی از حماس مرتبط است که عبارتند از به رسمیت شناختن اسراییل، دست برداشتن از خشونت و نیز احترام به توافقات گذشته اسراییل و فلسطین. وزیر خارجه آلمان پس از گفت وگو با "یوناس گر اشتوئر" همتای نروژی خود، اعلام کرد: در عین حال به نظر نمی رسد که سمت و سوی (دولت ) فلسطین با این الزامات مطابقت داشته باشد. وی تاکید کرد: گروه چهارجانبه (اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و سازمان ملل متحد) مشغول مذاکره اند و در روزها و هفته های آینده مشخص می شود که آیا می توان تداوم کمک های موجود را بررسی کرد یا خیر. حماس که ژانویه گذشته در انتخابات فلسطین پیروز شد، دولت جدید فلسطین را تشکیل داده و از روز گذشته نیز فعالیت خود را آغاز کرد. مارس گذشته نیز وزیران خارجه اروپایی گفته بودند اگر حماس از درخواست های گروه چهارجانبه پیروی نکند بخشی از کمک های خود (500 میلیون یورو در سال ) را قطع خواهند کرد. اشتاین مایر همچنین تصریح کرد: باید امیدوار بود که این مسیر به صلح و آشتی ختم شود اما از آنجایی که حماس قدرت را در فلسطین بدست گرفته، پیش بینی روند آینده بسیار مشکل است." پیش از برگزاری انتخابات در فلسطین، آمریکا و برخی کشورهای غربی در ادامه پشتیبانی کامل خود از اقدامات رژیم نژادپرست صهیونیستی تلاش بسیاری کردند تا حماس نتواند قدرت را در دست گیرد. با وجود تایید برگزاری انتخابات فلسطین به صورت دموکراتیک و آزادانه از سوی نهادهای ناظر بین المللی، دولت های حامی رژیم نژادپرست صهیونیستی با تهدید حماس و دولت منتخب این جنبش مبنی بر تحریم اقتصادی منطقه خودگردان فلسطین، تلاش می کنند حماس را برای پذیرش خواسته های تل آویو در تنگنا گذارند. مترجمام.2315/1516

سرخط اخبار جهان