ايزو، استانداردهاي بين المللي پيشنهادي ايران در حوزه نانو را تصويب كرد

تهران- ايرنا- دو استاندارد بين‌المللي كه از طرف ايران حدود سه ماه پيش به ايزو پيشنهاد شده بود، در راي گيري 33 كشور عضو اصلي كميته بين المللي استانداردسازي فناوري نانوي ايزو (ISO/TC229) در مرحله اول از مراحل تدوين استاندارد، پذيرفته شدند.

به گزارش گروه علمي ايرنا از ستاد ويژه توسعه فناوري نانو، استاندارد اول با عنوان Nano-enhanced air filter media using nanofibres -- Characteristics, performance and measurement methods در كميته فني استاندارد فناوري نانوي ستاد توسعه فناوري نانو و با همكاري يك شركت داخلي توليدكننده فيلترهاي نانويي تهيه در تيرماه سال جاري به سازمان بين المللي استانداردسازي ايزو ارسال شد.
فيلترهاي بهبوديافته با نانوالياف شامل فيلتر نيروگاهي، فيلتر خوردوهاي سنگين و سبك و ماسك‌هاي تنفسي نانويي چند سالي است كه در كشور توليد مي‌شود.
سطح جديدي از فيلترها با استفاده از فناوري نانو، ارايه شده‌اند كه در مقياس بالا در ايران توليد مي‌شوند. چندين شركت خارجي نيز توليدكننده اين نوع فيلترها هستند.
با تبديل فيلترهاي معمولي به فيلترهاي نانويي، ويژگي‌هايي مطرح مي‌شوند كه بايد مورد بررسي قرار گيرند؛ در اين استاندارد قرار است ويژگي‌ها و خواص يك فيلتر نانويي مشخص و روش‌هاي اندازه‌گيري آنها مطرح شود.
استاندارد پيشنهاد شده ديگر با عنوانNanotechnologies -- Nanoclays -- Characteristics and measurementsاستاندارد ويژگي‌هاي نانوكلي يا نانوذرات خاك رس است.
اكنون در ايران نانوكلي در چند شركت نوپا درحال توليد است و در دنيا نيز چندين كشور اين محصول را توليد مي‌كنند. نانوكلي كاربردهاي بسيار زيادي دارد و يكي از اولويت‌هاي حوزه نانومواد در ايران به شمار مي رود كه در آينده نزديك در كشور و در سطح جهاني بازار بزرگي پيدا خواهد كرد.
پيش‌ نويس اوليه اين استاندارد با همكاري كميته استاندارد ستاد ويژه توسعه فناوري نانو و يك تيم دانشگاهي تهيه شده است. در اين استاندارد مهمترين پارامترها و ويژگي‌هاي نانوكلي با توجه به كاربردهاي آن و روش‌هاي اندازه‌گيري اين پارامترها ارايه خواهد شد.
اساس تدوين استانداردهاي بين المللي در ايزو، اجماع كشورهاي عضو كميته فني مربوطه است و يك استاندارد بين‌المللي در حدود سه سال و با طي كردن مراحل مختلف تدوين استاندارد، در ايزو منتشر مي‌شود.
علمي(1) **1023**1834