شناسايي 72 مدرسه در كشور براي تبديل شدن به مدارس سبز

تهران-ايرنا-مديركل دفتر آموزش و مشاركت هاي مردمي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: 72 مدرسه در سراسر كشور در مقطع ابتدايي براي تبديل شدن به مدارس جامع زيست محيطي ( جم ) يا مدارس سبز شناسايي شد.

محمد درويش روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا افزود: از ابتداي مهر حدود 50 مدرسه محيط زيستي در برخي استان هاي كشور از جمله تهران، بوشهر، كرمانشاه، مشهد، رشت و بيرجند فعاليت خود را آغاز كرده اند كه در صدد افزايش آنها هستيم.
وي با تاكيد بر آغاز آموزش هاي محيط زيستي از مدارس به ويژه در سنين زير 9 سال اظهار كرد: دراين ميان نقش وزارت آموزش و پرورش از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و اينكه بسته هاي محيط زيستي ما را به عنوان مدارس سبز به رسميت بشناسد، گام موثري در راستاي آموزش محيط زيستي برداشته شده است.
درويش ادامه داد: روز گذشته در جلسه اي با وزارت آموزش و پرورش بر افزايش تعداد مدارس محيط زيستي به ويژه در مقطع ابتدايي تاكيد شد كه اميدواريم هرچه زودتر عملياتي شود.
وي افزود: دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش موفق به شناسايي 72 مدرسه در مقطع ابتدايي يعني 60 مدرسه در 30 استان كشور شامل يك مدرسه دخترانه و يك پسرانه و 12 مدرسه در تهران شد كه توان تبديل شدن به مدارس سبز را دارند اما هنوز براي سبز شدن آنها به توافق نهايي نرسيده ايم.
مدير كل دفتر آموزش و مشاركت هاي مردمي سازمان حفاطت محيط زيست تاكيد كرد: آموزش بايد از مدارس آنهم در سن زير 9 سالگي آغاز شود و نسلي كه در اين مقطع زماني پرورش يابد قطعا قدر محيط زيست خود را خواهد دانست.
درويش گفت: سال گذشته تفاهم نامه اي ميان سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت آموزش و پرورش منعقد شد كه بر اساس آن منشور مدارس جامع زيست محيطي نيز تدوين شده است.
وي با بيان اينكه مدارس جامع محيط زيستي داراي ويژگي‌ هاي مختلفي است، افزود: افزايش فهم اكولوژيكي دانش ‌آموزان در كنار كاهش استفاده از انرژي در اين مدارس و مطابقت دادن شكل ظاهري مدارس با محيط زيست از جمله ويژگي‌ هاي مدارس جامع محيط زيستي است.
درويش گفت: استفاده از آبگرمكن خورشيدي، كاهش مصرف كاغذ، استفاده بيشتر از اينترنت از جمله برخي از شاخصه‌ هاي اين مدارس است، همچنين دانش آموزان اين مدارس نيم روز از هفته را در طبيعت به سر خواهند برد.
مدرسه محيط زيستي فضايي است كه در آن تمامي اعضاي جامعه دانش ‌آموزي متشكل از آموزگاران، دانش ‌آموزان، اوليا و مربيان به كسب آموزش و مهارت‌ هاي محيط زيستي مبادرت مي ‌كنند و در تاسيس و استقرار آن ضوابط و استانداردهاي محيط زيستي لحاظ شده است.
مدارس محيط زيستي در دنيا با واژگاني همچون ' مدارس سبز'، ' مدارس سالم '، ' مدارس پايدار' و ' مدارس داراي عملكرد بالا' نيز شناخته مي ‌شوند.
علمي 9014**1440