مصرف 41 میلیارد لیتر سوخت در نیمه نخست سال جاری/ذخیره 580 میلیون لیتر بنزین 700 تومانی

تهران - ایرنا - قائم‌مقام شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در نیمه نخست سال جاری، 41 میلیارد لیتر فرآورده مایع، ال.پی.جی و سی.ان.جی در كشور توزیع و مصرف شده است.

منصور ریاحی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در خصوص میزان مصرف فرآورده های نفتی، اظهار داشت: مصرف میانگین بنزین در شش ماه گذشته روزانه 72.700 میلیون لیتر بوده كه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3.2 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: همچنین از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه به طور میانگین 80.3 میلیون لیتر گازوییل در روز مصرف شده كه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16.7 درصد كاهش داشته است.
قائم‌مقام شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خاطرنشان كرد: در این مدت روزانه حدود 45 میلیون لیتر گازوییل در بخش حمل و نقل مصرف شده و مابقی در بخش نیروگاهی و غیر حمل و نقل بوده است.
ریاحی با بیان اینكه در نیمه نخست سال جاری روزانه 25 میلیون لیتر نفت كوره مصرف شده كه 31.4 درصد كاهش داشته است، افزود: مصرف نفت سفید نیز در این مدت 4.2 میلیون لیتر در روز بوده كه 16 درصد كاهش نسبت به نیمه نخست سال گذشته را نشان می دهد.
وی همچنین درباره مصرف ال.پی.جی نیز گفت: در شش ماه گذشته به طور میانگین روزانه 10 میلیون لیتر ال.پی.جی مصرف شده كه نست به مدت مشابه سال گذشته 1.1 درصد كاهش را نشان می دهد.
قائم‌مقام شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اضافه كرد: مصرف سی.ان.جی نیز در این مدت حدود 20 میلیون مترمكعب در روز بوده كه نسبت به سال گذشته 3 تا 4 درصد افزایش داشته است.
وی درباره ذخیره بنزین 700 تومانی در كارت های سوخت نیز، خاطرنشان كرد: در پایان شهریور ماه هنوز580 میلیون لیتر بنزین 700 تومانی باقی مانده است كه تا پایان آبان ماه اعتبار دارند.
اقتصام(4)2022**1558