حجاج بازگشتی در فرودگاه مشهد به لحاظ پیشگیری از كرونا بررسی می شوند

مشهد- ایرنا- مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مركز بهداشت خراسان رضوی گفت: حجاج بازگشتی از عربستان به لحاظ پیشگیری از انتقال بیماریهای مختلف بویِژه كرونا در فرودگاه مشهد معاینه و بررسی می شوند.

دكتر محمد جعفر صادقی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: بدین منظور درجه حرارت بدن تمامی حجاج بازگشتی در پایگاه بهداشتی مراقبت های مرزی مستقر در فرودگاه مشهد بوسیله دستگاههای تب سنج لیزری اندازه گیری می شود.
وی با بیان اینكه تب اولین و مهمترین عامل در تشخیص بیماریهایی مانند كرونا می باشد، اظهار كرد: بوسیله دستگاههای تب سنج حرارت بدن فرد بدون تماس با بدن او اندازه گیری می شود.
وی بیان كرد: حجاج مرد و زن از ورودی های جداگانه به پایگاه بهداشتی فرودگاه مشهد وارد شده و تك تك آنان به لحاظ درجه حرارت بدن معاینه می گردند.
مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مركز بهداشت خراسان رضوی در ادامه تاكید كرد: هر یك از حجاج كه علائم تب را داشته باشند، توسط پزشك مستقر در پایگاه بهداشتی مورد بررسی دقیق به لحاظ احتمال ابتلا به بیماریهای مختلف قرار می گیرند.
صادقی ادامه داد: در موسم حج به دلیل ارتباط نزدیك حجاج كشورهای مختلف با یكدیگر خطر بروز بیماریها و عفونتهای تنفسی افزایش می یابد.
به گفته وی،زائران حج تمتع از استانهای سه گانه خراسان هنگام خروج از فرودگاه مشهد نیز با هدف پیشگیری از بیماریهای مختلف به ویژه 'كرونا' آموزشهای بهداشتی را فرا گرفته اند.
در حج تمتع امسال 21 پرواز شامل هشت هزار و 600 زائر در قالب 65 كاروان اهل سنت و شیعه از استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی از فرودگاه مشهد به مدینه و جده اعزام شده اند كه این كاروانها از 16 تا 22مهرماه به مشهد بازخواهند گشت.
3027/1211