۳۱ شهریور ۱۳۹۴،‏ ۱۱:۵۸
کد خبر: 81769098
۰ نفر
صداي زنگ خطر سفره‌هاي زير زميني آب

اصفهان- ايرنا- روزنامه نسل فردا چاپ اصفهان در گزارشي با روتيتر 'تحقق 36 درصد اهداف وزارت نيرو در اصفهان' و تيتر 'صداي زنگ خطر سفره‌هاي زيرزميني آب' به بررسي وضعيت آب هاي زيرزميني، كسري آن، چاه هاي غيرمجاز و اضافه برداشت ها و نيز طرح احيا و تعادل بخشي آب هاي زيرزميني پرداخت.

روزنامه نسل فردا روز سه شنبه سي ويكم شهريور در صفحه اقتصاد خود نوشت: مطابق برنامه ريزي وزارت نيرو قرار است 6 ميليارد متر مكعب كسري آب هاي زيرزميني در مدت 6 سال متوقف شود.
وزارت نيرو در هدف گذاري سال 94 خود اعلام كرده 485 ميليون متر مكعب كسري آب هاي زيرزميني را جبران كند و يكي از معضلات پيش روي اين هدف را چاه هاي غيرمجاز و همچنين اضافه برداشت از چاه هاي با پروانه دانسته است.
براساس طرح تعادل بخشي آب هاي زير زميني، بايد چاه هاي غير مجاز مسدود شود، همچنين با پايش چاه هاي مجاز بايد بر روي آنها كنتورهاي هوشمند نصب شود، تا ميزان برداشت آب را كنترل كرد.
وزير نيرو با تاكيد بر اينكه براي موفقيت در اجراي طرح احيا و تعادل بخشي آب‌هاي زيرزميني بايد سالانه 11 ميليارد مترمكعب برداشت از آب زيرزميني را كاهش دهيم، معتقد است، امروز كسي ترديد ندارد كه موضوع آب و بحراني كه كشور در اين مسئله دارد در راس تمام مسائل كشور است.
حميد چيت‌چيان با بيان اينكه حدود 60 درصد آب مورد نياز كشور از آب‌هاي زيرزميني تامين مي‌شود، افزود: در سال‌هاي گذشته 110 ميليارد مترمكعب از ذخاير استاتيك آب‌هاي زيرزميني را مصرف كرده‌ايم، در كشوري كه تا به امروز28 درصد ميزان بارندگي كمتر از مدت مشابه سال گذشته داشته، بايد حفظ ذخاير آب براي ما بسيار حياتي باشد در غير اين صورت در بخش‌هايي از كشور زندگي به پايان مي رسد.

** وضعيت نامناسب منابع آب هاي زيرزميني
به گفته وزير نيرو، ما در گذشته شهرهايي داشته‌ايم كه به دليل نداشتن آب به طور كل از بين رفته‌اند و هم‌اكنون نيز اين يك تهديد جدي است.آيا بايد از خود بپرسيم با توجه به شرايطي كه در منابع آب كشور مشاهده مي‌كنيم بايد تسليم اين شرايط باشيم يا راه‌حلي براي آن ارايه دهيم؟
وي با اشاره به وضعيت نامناسب منابع آب زيرزميني در كشور، معتقد است: تاخير در اجراي يك سد خسارت زيادي ندارد، اما اگر در مورد مديريت آب‌هاي زيرزميني تعلل كنيم ممكن است تمام آب‌خوان‌ها در دشت‌هاي بحراني از بين برود و امكان بازيابي سفره‌هاي زيرزميني ميسر نباشد.
به گفته وزير نيرو در طرح تعاول بخشي سفره هاي زيرزميني آب، سالانه بايد 11 ميليارد مترمكعب از برداشت آب‌هاي زيرزميني جلوگيري كنيم و با حذف برداشت اضافي و همچنين با صرفه‌جويي 5 ميليارد مترمكعب در برداشت، مي‌توانيم كسري 110 ميليارد مترمكعبي مخازن را طي دوره اجراي طرح جبران كنيم.

** مسدود شدن 400 حلقه چاه در اصفهان
در راستاي اين سياست وزارت نيرو، در سال جاري تصميم بر آن شد كه 400 حلقه چاه در استان اصفهان مسدود شود كه با هماهنگي استاندار اصفهان مسدود شدن اين چاه ها به 700 حلقه افزايش يافت. همچنين طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته در سال جاري بايد 7 هزار كنتور هوشمند بر چاه هاي مجاز نصب شود، كه با اين اقدامات 38 ميليون متر مكعب از كسري آبخوان ها جلوگيري مي شود.
مديرعامل شركت آب منطقه‌اي اصفهان با اشاره به اينكه خشكسالي‌هاي پياپي در استان اصفهان سبب روي آوردن كشاورزان و مردم به منابع آب زيرزميني شده است، بيان داشت: متاسفانه ميانگين بارش‌هاي استان كمتر از متوسط بارندگي‌ها و ميانگين كشوري است كه براي كنترل ذخاير آبي و مديريت مصرف آب اصفهان بايد برنامه ريزي صحيحي داشت.
مسعود ميرمحمد صادقي راهكار جلوگيري از اضافه برداشت آب از چاه‌ها را نصب كنتورهاي هوشمند آب و برق اعلام كرد و گفت: اضافه برداشت‌ها، آب جريان زاينده رود را به خطر مي‌اندازد؛چرا كه رودخانه مهم ترين عامل تأمين كننده منايع آب‌هاي زير زميني اصفهان است.
وي با اشاره به اينكه نصب اين گونه كنتورها با همكاري ادارات برق شهرستان‌ها و سازمان آب منطقه‌اي انجام مي‌شود، گفت: تابلوي برق مربوط به آن حدود پنج ميليون تومان هزينه دارد كه مي‌توان با دادن تسهيلات در قالب وام به كشاورزان اين مشكل را نيز رفع كرد.
به گفته مديرعامل شركت آب منطقه اي اصفهان تمام چاه‌هاي بستر و مسير رودخانه زاينده رود غيرمجاز تلقي مي‌شوند و سازمان آب منطقه‌اي اصفهان به تنهايي توان توقف فعاليت تمام چاه‌هاي غير مجاز را ندارد و بايد از طريق قانوني و نهادهاي قضايي اين امر پيگيري و اجرا شود كه در اين مسير با دادستاني استان اصفهان و شهرستان‌هاي مختلف به تعامل رسيده‌ايم.

** خطر شوري و افت سطح آب هاي زيرزميني
وي با تاكيد بر اينكه تاكنون 250 حلقه چاه در استان اصفهان با اخذ مجوزهاي قانوني و قضايي پر شده است، تاكيد كرد: دادن مجوز جديد حفر چاه در استان اصفهان تنها براي آب شرب و برخي از صنايع كوچك و در دشت‌هاي آزاد به صورت محدود وجود دارد.
به گفته مديرعامل شركت آب منطقه اي اصفهان از سال گذشته تاكنون 562 حلقه چاه غيرمجاز در استان اصفهان مسدود شده است همچنين در سال 93 نيز 312 حلقه چاه غير مجاز پر شد.
وي با بيان اينكه براي حفاظت آب هاي زيرزميني استان، تاكنون 3 هزار و 300 كنتور هوشمند بر روي چاه‌هاي مجاز نصب شده است، افزود: با نظر استاندار اصفهان تا پايان امسال بايد 7 هزار كنتور هوشمند بر چاه‌هاي مجاز استان نصب شود.
وي در خصوص افزايش برداشت آب از سفره‌هاي زيرزميني، تاكيد كرد: اضافه برداشت ها موجب پايين رفتن سفره هاي زير زميني و شوري آب مي شود.
7135/ 6508