پژوهشگران ايراني موفق به ساخت نانوكاتاليست‌هايي با كاربرد در صنايع شدند

تهران- ايرنا- پژوهشگران دانشگاه يزد با همكاري پژوهشگران پتروشيمي شيراز موفق به ساخت نمونه‌هاي آزمايشگاهي نانوكاتاليست‌هاي اكسيد فلزي با قابليت كاربرد در صنايع پتروشيمي، داروسازي، الكترونيك و جاذب آلاينده‌هاي محيط زيست شدند.

به گزارش گروه علمي ايرنا از ستاد ويژه توسعه فناوري نانو، علي معدلي مجري اين طرح گفت: اين نانوكاتاليست‌ها به گونه‌اي طراحي شده‌اند كه قابل بازيابي و استفاده مجدد هستند و مصرف ميزان كمي از آنها افزايش بازده و سرعت فرايند‌ها را به همراه خواهد داشت.
وي افزود: بكارگيري كاتاليست‌ها در بسياري از فرايندهاي شيميايي امري ضروري است؛ اين مواد منجر به افزايش سرعت فرايند، بالارفتن بازده و كاهش توليد محصولات جانبي مي‌ شوند.
معدلي با اشاره به اينكه بخش بزرگي از كاتاليست‌هاي مورد استفاده در صنايع شيميايي و به خصوص پتروشيمي را اكسيدهاي فلزي تشكيل مي‌دهند، اظهار كرد: بسياري از اين كاتاليست‌هاي مورد استفاده در صنعت، وارداتي هستند، بنابراين دستيابي به دانش ساخت كاتاليست بر اساس روش‌هاي جديد و به منظور بهبود عملكرد آنها در فرآيندهاي شيميايي، به خصوص در سنتز متانول، امري مهم محسوب مي‌شود.
وي افزود: در اين طرح تحقيقاتي نيز ساخت كاتاليست‌هاي نانوساختار اكسيد فلزي بر پايه‌ تركيبات سيليكاي متخلخل مدنظر قرار گرفته است و كارايي آنها در سنتز متانول مطالعه شده است.
معدلي اظهار كرد: بر اساس نتايج حاصله، اين كاتاليست‌ها افزون بر پايداري شيميايي و مكانيكي خوب از سطح تماس بسيار زياد نيز برخوردارند، اين ويژگي‌ها عملكرد كاتاليست را به ميزان قابل توجهي افزايش مي‌دهند.
به گفته اين پژوهشگر، افزايش كارايي كاتاليست در كاهش قيمت تمام شده‌ محصول، كاهش انرژي مورد نياز فرايند، كاهش محصولات جانبي و كاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي تاثير فراواني دارد.
اين طرح به سفارش پتروشيمي شيراز در قالب پايان نامه دكتري در حال انجام است، اين پايان نامه در ستاد توسعه‌ فناوري نانو تحت عنوان پايان نامه مورد نياز صنعت به تاييد رسيده است.
علمي (1) ** 9340**1834

سرخط اخبار اقتصاد