مسلمانان براي عهده داري مقام رياست جمهوري آمريكا مناسب نيستند

تهران - ايرنا- 'بن كارسون' نامزد جمهوريخواه انتخابات رياست جمهوري آمريكا گفت، مسلمانان براي عهده دار شدن مقام رياست جمهوري آمريكا مناسب نيستند زيرا اعتقاد آنها مطابق با اصول آمريكا نيست.

به گزارش خبرگزاري رويترز، كارسون به شبكه 'ان بي سي' گفت: من به هيچ وجه طرفدار واگذاري امور اين كشور به يك فرد مسلمان نيستم.
كارسون افزود: فكر مي كنم، اعتقاد رئيس جمهوري آمريكا بايد مطابق قانون اساسي باشد.
'شوراي روابط آمريكا- اسلام'، بزرگترين گروه حقوق مدني مسلمانان آمريكا، ضمن محكوم كردن سخنان كارسون، اعلام كرد، وي فاقد صلاحيت است و بايد از شركت در انتخابات رياست جمهوري محروم شود زيرا قانون اساسي آمريكا، گرفتن آزمون هاي مذهبي را براي عهده دار شدن مشاغل دولتي ممنوع كرده است.
طبق نتايج نظرسنجي مشترك شبكه 'سي ان ان' و موسسه بين المللي 'او ار سي'، كارسون با كسب حمايت 14 درصدي مردم آمريكا، پس از دو نامزد جمهوريخواه ديگر يعني 'دونالد ترامپ'(24 درصد) و 'كارلي فيورينا'(15 درصد)، در جايگاه سوم قرار دارد.
اروپام** 1088**1565