يك مسئول:دانشگاه فرهنگيان هرمزگان داراي يك هزار دانشجو معلم است

بندرعباس - ايرنا-رييس دانشگاه فرهنگيان هرمزگان گفت : اين دانشگاه با دو شعبه خواهر و برادر و تعداد افزون بر يك هزار دانشجو معلم در مقاطع كارشناسي پيوسته و نا پيوسته در رشته هاي علوم تربيتي،مشاوره، ديني عربي، علوم اجتماعي، امور تربيتي، هنر و ادبيات فارسي درحال فعاليت است.

به گزارش ايرنا منوچهر ضيايي يكشنبه در حاشيه بازديد از كانون فرهنگي تربيتي غدير بندرعباس افزود : در سال تحصيلي 95 - 94 دو رشته جديد دبيري رياضي و تربيت بدني بصورت منطقه اي با حضور دانشجويان شش استان ديگر در دانشگاه فرهنگيان هرمزگان افزوده مي شود.
وي، فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي را براي دانشگاه فرهنگيان بسيار مهم دانست و ادامه داد : وجه تمايز دانشگاه فرهنگيان با ساير دانشگاه ها در بعد فرهنگي است وگرنه آموزش و پژوهش در همه دانشگاه ها هست.
رييس دانشگاه فرهنگيان هرمزگان برگزاري فعاليت هاي فرهنگي و تربيتي جهت تامين معلمان توانمند و كارآمد در آموزش و پرورش را يك امر مهم براي اين دانشگاه عنوان كرد.
ضيايي اضافه كرد : كارگاه هاي فرهنگي، اجتماعي، آموزشي، روانشناسي، كرسي هاي آزاد انديشي، كارگاه هاي نقد و بررسي فيلم، ارتقا فرهنگ محيط زيست، همايش هاي آشنايي با موقعيت هاي ويژه استان، اردو هاي ايران گردي دانشجويي از برنامه هاي اجرا شده در سال گذشته بود.
وي، برگزاري همايش كشوري تربيت سياسي اجتماعي با رويكرد تربيت معلم و تاسيس انجمن اسلامي دانشجويان را دو حركت مهم فرهنگي، سياسي اجتماعي دانشگاه فرهنگيان بيان كرد.
وي با اشاره به پيشينه حوزه معاونت پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش و آشنايي اين حوزه با نوع فعاليت هاي فرهنگي مدارس ، خواستار همراهي، همكاري و مشاوره آموزش و پرورش در فعاليت ها و برنامه هاي فرهنگي اجتماعي دانشگاه فرهنگيان شد.
ضيايي بر اجراي برنامه هاي مشترك و استفاده از امكانات و قابليت هاي آموزش و پرورش براي ارتقاء و اجراي برنامه هاي فرهنگي اجتماعي در دانشگاه فرهنگيان تاكيد كرد.ك/2
8145/6048