زوج هاي متقاضي فرزند خوانده بايد نبود بچه را در زندگيشان احساس كنند

ايلام - ايرنا - كارشناس مسوول دفتر شبه خانواده اداره كل بهزيستي ايلام گفت: زوج هاي متقاضي فرزند خوانده بايد به معناي واقعي نبود بچه را در زندگي مشتركشان احساس كنند.

پروين يعقوبي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: متاسفانه برخي زوج هاي متقاضي فرزند خوانده به دلايل نامناسبي از قبيل ديدگاه جامعه و مردم و جلوگيري از فروپاشي زندگي مشترك متقاضي فرزندخوانده از بهزيستي مي شوند.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه اين افراد در درجه اول بايد زندگي مشترك مطلوبي داشته و نبود بچه تهديدي براي زندگي آنها و علت تداوم زندگيشان نبوده بلكه مكمل زندگيشان باشد.
وي با تاكيد بر اينكه انگيزه فرزند خواندگي زوج هاي متقاضي مهم بوده اضافه كرد: در كنار اين مساله مولفه هايي همچون داشتن تمكن مالي مناسب، تحصيلات و شغل نيز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وي با بيان اينكه اكنون 70 مورد تقاضاي فرزندخواندگي در اين اداره كل ثبت شده افزود: اين تعداد خانواده براي دريافت فرزند خواندگي به اين اداره كل مراجعه و تشكيل پرونده داده اند.
وي ادامه داد: خوشبختانه فرهنگ پذيرش فرزندخواندگي در استان در سال هاي اخير نهادينه شده و زوج هايي كه تاكنون قادر به بچه دار شدن نبوده اند، متقاضي گرفتن سرپرستي فرزند از بهزيستي هستند.
يعقوبي تاكيد كرد: استقبال از فرزند خواندگي در استان تا حدي بوده كه زوج هاي داراي فرزند و دختران مجرد بالاي 30 سال كه مشمول اين قانون مي شوند نيز اينك متقاضي فرزند خوانده از بهزيستي هستند.
وي با بيان اينكه از سال 79 تاكنون در مجموع نزديك به 50 كودك به خانواده هاي متقاضي فرزند خوانده سپرده شده و خوشبختانه همه آنها زندگي موفقي دارند، افزود: خانواده هايي كه از نعمت فرزند محروم بوده با پذيرش فرزندخوانده كانون زندگي آنها گرم و هدفدار شده و بخش زيادي از نيازهاي رواني آنها جبران مي شود.
به گفته يعقوبي، با وگذاري كودكان بد سرپرست و بي سرپرست بعنوان فرزند خوانده به خانواده هاي متقاضي اين كودكان كانون مناسبي براي رشد پيدا كرده و از طرفي از ميزان وظايف مالي و غير مالي دولت نيز تا حد زيادي كاسته مي شود.
وي با بيان اينكه پيش از اين تنها كودكان بي سرپرستي كه فاقد پدر يا جد پدري بودند مي توانستند بعنوان فرزند خوانده به خانواده هاي متقاضي سپرده شوند، گفت: بر اساس قانون جديد علاوه بر كودكان بي سرپرست، كودكان بد سرپرستي هم كه والدين آنها به هر دليل صلاحيت نگهداري فرزندان شان را نداشته باشند هم مشمول قانون فرزند خواندگي خواهند شد.
وي يادآور شد: فرزندان بي سرپرست و بد سرپرستي كه بدلايل مختلف به شيرخواگاه و خانه كودك و نوجوان ارجاع داده شده باشند با شرايط لازم به خانواده هاي متقاضي سپرده مي شوند.
يعقوبي داشتن تمكن مالي مناسب، صلاحيت اخلاقي، عدم اعتياد به مواد مخدر و گذشت پنج سال از زندگي مشترك را از جمله شرايط لازم خانواده ها براي دريافت فرزند خوانده از طريق بهزيستي اعلام كرد.
كارشناس مسوول دفتر شبه خانواده اداره كل بهزيستي ايلام گفت: عمده خانواده هاي متقاضي فرزند خوانده در اين استان به فرزند دختر تمايل دارند.
7171/6034