بيش از يك هزار و700 حامي نيكوكار در طرح محسنين صحنه شركت كردند

كرمانشاه - ايرنا - مدير كميته امداد امام خميني (ره) صحنه گفت: هم اكنون يك هزار و 705 حامي نيكوكار از ايتام و خانواده هاي نيازمند محسنين اين شهرستان حمايت مي كنند.

وحيد ارم آبادي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: 377 يتيم و خانواده محسنين هم اكنون در اين شهرستان از حمايت هاي مادي و معنوي حاميان نيك انديش بهره مندند.
وي خاطرنشان كرد: در پنج ماه سپري شده از سال جاري حاميان بيش از يك ميليارد و 33 ميليون ريال به ايتام و خانواده هاي محسنين صحنه مساعدت كردند.
ارم آبادي با اشاره به اينكه كمك حاميان به ايتام و خانواده هاي نيازمند محدود به كمك هاي مادي نمي شود تاكيد كرد: افراد خير علاوه بر حمايت از ايتام از جنبه هاي معنوي و عاطفي نيز آنان را مورد حمايت قرار مي دهند.
اين مسئول ادامه داد: خانواده مشمول طرح محسنين شامل آن دسته از خانواده هاي نيازمند مي شود كه داراي سرپرست بيمار، معلول، از كارافتاده و يا زنداني هستند.
مدير كميته امداد امام (ره) صحنه تصريح كرد: يكي از طرح‌هاي كه همواره و در فصول مختلف سال از سوي كميته امداد اجرا مي‌ شود طرح حامي يابي براي ايتام و خانواده هاي نيازمند محسنين است.
ارم آبادي با اشاره به اينكه كميته امداد به عنوان متولي امور محرومان گام هاي ارزشمندي برداشته و در اين راستا طرح هاي اكرام و محسنين را با مشاركت خيرين اجرا مي كند گفت: اين طرحها به منظور استفاده از مشاركت مردمي در رسيدگي و مساعدت به ايتام و خانواده هاي نيازمند اجرا مي شود.
شهرستان صحنه با 77 هزار نفر جمعيت در 60 كيلومتري شرق كرمانشاه و 441 كيلومتري تهران واقع شده است.
7447/8066