گروه هاي كاري نمونه هرمزگان براي نام نويسي در جشنواره امتنان از كارگران اقدام كنند

بندرعباس- ايرنا - سرپرست مديريت اجتماعي اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان گفت: كارگران و گروه هاي كاري نمونه براي نام نويسي در جشنواره استاني امتنال از كارگران اقدام كنند.

كيامرث برخورداري چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: فرآيند شناسايي و ثبت نام كارگران و گروه‌ هاي كار و واحدهاي نمونه استان به منظور شركت در جشنواره امتنان از كارگران و گروه‌هاي كار نمونه آغاز شده است.
وي بيان داشت: اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان همگام با سراسر كشور اقدام به شناسايي و معرفي كارگران ، گروه‌هاي كار و واحدهاي نمونه استان كرده است و تمام كارفرمايان واحدهاي توليدي ، صنعتي ، خدماتي و كشاورزي استان مي‌توانند نسبت به ثبت نام كارگران و گروه كار نمونه داخل كارگاه خود اقدام كنند.
سرپرست مديريت اجتماعي اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان اظهاركرد: امسال در اين دوره ، فرايند ثبت نام بصورت دستي و حضوري با مراجعه به ادارات تعاون ، كار و رفاه اجتماعي انجام مي شود.
برخورداري گفت: تعداد اعضاي هر گروه كار بيش از سه نفر است و انتخاب كارگران و گروه هاي كار نمونه در سه بخش اقتصادي (صنعت ، خدمات و كشاورزي) صورت مي گيرد كه از هر بخش يك كارگر و يك گروه كار انتخاب مي شوند.
وي يادآورشد: در مرحله مقدماتي ، كارفرمايان بايد كارگران نمونه واحدهاي اقتصادي را تا چهارم مهر امسال توسط كارفرمايان به اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي شهرستان ها معرفي نمايند كه كميته داوري پس از بررسي پرونده ها و مدارك ، افرادي را كه داراي ابتكار، خلاقيت و اختراع هستند و حائز بالاترين امتياز شوند به عنوان نمونه استاني انتخاب و سپس به وزارت جهت بررسي در كميته ملي معرفي مي كنند.
برخورداري خاطرنشان كرد: جشنواره امتنان از كارگران نمونه ، هر سال با هدف تجليل از كارگران و گروه هاي كارهاي نمونه و به منظور ترويج و تقويت فرهنگ كار و تلاش در دو مرحله استاني و كشوري برگزار ميي شود.
بيست و هفتمين جشنواره استاني امتنان از كارگران و گروه هاي كاري نمونه استاني بهمن ماه امسال برگزار مي شود. ك/3
7195/6048