اختتاميه همايش ملي شعر آييني نور در كرمان برگزار شد

كرمان - ايرنا - اختتاميه همايش ملي شعر آييني با معرفي برترين ها در دانشگاه پيام نور كرمان برگزار شد.

به گزارش ايرنا، مدير امور فرهنگي دانشگاه پيام نور استان كرمان شامگاه سه شنبه در آيين اختتاميه اين همايش گفت: از بين 102 اثر منتخب، حدود 40 نفر انتخاب شدند كه شعر خواني كردند و از بين اين تعداد، پنج نفر به مرحله نهايي راه يافتند.
امين رستمي با اشاره به داوري آثار اين همايش، عنوان كرد: داوري اشعار اين همايش در سه مرحله انجام شد و داوران اين همايش از بين اساتيد ادبيات دانشگاه پيام نور استان كرمان و شاعران خارج از استان انتخاب شدند.
وي خاطرنشان كرد: آثار رسيده به دبيرخانه اين جشنواره در ابتدا توسط دو داور بررسي شده و در نهايت توسط يك ناظر خارج از استان نيز مورد داوري قرار گرفتند.
در اين آيين، محمد زارعي، معصومه عباسي، شبنم فرضي زاده، جواد پيش نماز و الهام عمومي، به عنوان شاعران برگزيده انتخاب شدند.
در اين مراسم همچنين از استاد مرتضي اميري اسفندقه از شاعران كشور تقدير شد.
همچنين در اين آيين از كتاب همايش ملي شعر آييني نور رونمايي شد.
7436 /3028