44 فقره انشعاب غير مجاز آب روستايي در خراسان شمالي قطع شد

بجنورد- ايرنا- رييس اداره امور مشتركين و درآمد شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان شمالي گفت: در پنج ماه سال جاري 44 فقره انشعاب غير مجاز در روستاهاي اين استان قطع شد.

رسول زيبايي سه شنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار كرد: در اين مدت 381 فقره انشعاب غير مجاز شناسايي شده است.
وي افزود: همچنين در اين مدت 91 فقره انشعال غير مجاز نيز به مجاز تبديل شده است.
وي ميزان مصرف آب خانوار هاي روستايي در اين مدت را شش ميليون و 847 هزار و 234 متر مكعب عنوان و خاطر نشان كرد: به طور ميانگين ماهانه هر مشترك بيش از 13 متر مكعب آب مصرف مي كند.
وي تعداد مشتركان آب روستايي را نيز 109 هزار و 225 فقره عنوان كرد.
اين مسوول گفت: همچنين در اين مدت 809 دستگاه كنتور خراب تعويض و 738 انشعاب جديد نيز به روستاييان واگذار شده است.
رييس اداره امور مشتركين و درآمد شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان شمالي ميزان وصول سنواتي و وصول جاري را به ترتيب 18 و 40 درصد ذكر كرد.
در خراسان شمالي طبق گزارش شركت آب و فاضلاب روستايي اين استان، 607 روستا با 319 هزار و 614 نفر جمعيت زير پوشش خدمات آبرساني هستند كه اين رقم 70.17 درصد از جمعيت روستايي استان را شامل مي شود.
اين شركت از طريق 452 منبع آبي شامل چاه، چشمه، قنات و آب هاي سطحي، آب آشاميدني ساكنان 607 روستاي استان را تامين مي كند.
خراسان شمالي 865 روستا دارد و 417 هزار و 925 نفر از جمعيت اين استان روستايي هستند كه 48.5 درصد از جمعيت 867 هزار نفري اين خطه را تشكيل مي دهند.ك/3
3007/1744/