نفس هاي آخر طبيعت چهارباغ در جدال با آهن و ماشين

نشريه گلشن مهر نوشت: مدتي است كه روستاي زيبا و ييلاقي 'چهارباغ' گرگان آماج حملات لودرها و بيل هاي مكانيكي قرار گرفته و مي طلبد قبل از دچار شدن به سرنوشت روستاي هدف گردشگري و رو به زوال زيارت، مسوولان به فكر علاج واقعه قبل از وقوع باشند.

در اين مطلب كه در ستون يادداشت اول شماره دوشنبه گلشن مهر منتشر شده، آمده است: مدتي است كه برخورد با متخلفان ساخت و سازهاي بي رويه در روستاي سابقا زيباي زيارت (گرگان) در دستور كار مقامات استاني اعم از دادستاني و استانداري و غيره قرار دارد.
صدور يك مجوز تخريب يا اجراي قلع و قمع يك بنا مشكلات و دردسرهاي فراوان خود را دارد كه حتي تصور آن بر كسي پوشيده نيست چه رسد به بيش از 400 بنا ! اگر روستايي ييلاقي زيارت با جمعيت 300 خانواري در دو سه دهه گذشته، حالا به احداث حدود هفت هزار واحد مسكوني در قالب بناهاي سه تا هفت طبقه رسيده است، يقينا صدور تخريب و اجراي بيش از 400 بنا عليرغم دردسرهاي فراوان درد زيادي از مشكلات گريبانگير روستاي زيارت حل نخواهد كرد و مردم شاهد بازگشت جمعيت 300 خانواري روستاي زيارت نخواهند بود.
پس بخشي از چاره كار جلوگيري از تبديل شدن ديگر روستاهاي مشابه است به دردهاي مزمن روستاي زيارت.
مدتي است كه روستاي ييلاقي چهارباغ در ارتفاع بيش از 2100 متري از سطح دريا و فاصله 55 كيلومتري گرگان آماج غرش ها و حملات لودرها و بيل هاي مكانيكي مدرن قرار گرفته است.
روستاي چهارباغ با طبيعتي بكر و در ميانه راه گرگان - شاهرود اين روزها زير چرخ هاي سنگين و زنجيرهاي اين قبيل ماشين آلات سنگين چنان دستخوش تغييرات جغرافيايي قرار دارد كه همچون تابلويي از درختان پاييزي جنگل روز به روز تغيير چهره مي دهد تا جايي كه جمعيت 70 خانواري آن تنها در عرض دو سه سال گذشته به حدود 700 خانوار افزايش يافته است!
وجود لودرها و بيل هاي مكانيكي پرقدرتي كه از صبح تا شام تپه اي را مسطح و در نتيجه دره اي را پر مي كنند با اين هدف كه منطقه ساخت و سازي جديد را مهيا بدارند، براستي چه كسي پاسخگو است؟
حاصل اين نوع اقدامات در روستاي چهارباغ با دره هاي بكر و حاصلخيز 'سياه املاك، وارا و اسبچر' آمادگي به غايت بيشتري از روستاي زيارت دارد تا در آينده اي نه چندان دور گرگان و گلستان و كشور عزيزمان را با فجايع عديده مواجه سازد.
مقامات ارشد استان گلستان اعم از مديران قضايي يا استانداري اگر قرار است در آينده اي نزديك بنشينند و براي صدور و اجراي قلع و قمع بناهاي غيرمجاز با هزار و يك مشكل دست و پنجه نرم كنند، آيا بهتر نيست از همين حالا در روستاي چهارباغ يا روستاهاي مشابه به علاج واقعه قبل از وقوع بينديشند؟
6159/6203