بيش از 10 زنداني جرايم غيرعمد در كردستان از محل موقوفات آزاد شدند

سنندج- ايرنا- مديركل اوقاف و امور خيريه كردستان از آزاد سازي بيش از 10 زنداني جرايم غيرعمد در استان از محل اجراي نيت واقف به ارزش 180 ميليون ريال خبر داد.

سلمان روحي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: متولي موقوفات مرحوم ميرزا رضا وزير با حضور در زندان سنندج و اهداي بيش از 180 ميليون ريال از محل اجراي نيت واقف خيرانديش مرحوم ميرزارضا وزير موجبات آزادسازي بيش از 10 زنداني جرايم غيرعمد را فراهم كرد.
وي با اشاره به اينكه آزادسازي زندانيان از محل درآمد سال 94 موقوفه بازار آصف و حسب نظر واقف در نيت خيرات و مبرات صورت گرفته است، گفت: موقوفه ميرزا رضاي وزير از بزرگترين موقوفات استان است و از نيات آن مي توان به خيرات و مبرات، اربابان استحقاق، امامزاده داوود(ع) و شاه عبدالعظيم(ع) اشاره كرد.
مدير كل اوقاف و امور خيريه كردستان اظهار كرد: موقوفه بزرگ بازار آصف مشتمل بر 700 رقبه تجاري واقع در شهر سنندج در سال 1294 (ه.ق) است كه توسط مرحوم ميرزا محمدرضا وزيري حاكم وقت وقف شد.
وي با اشاره به اهميت سنت حسنه وقف در رفع نيازهاي جامعه بيان كرد: سنت حسنه وقف تنها خيرات و احساني است كه ثمرات آن سالها پس از مرگ واقف به جا مي‌ ماند.
به گفته وي هم اكنون با گذشت بيش از 100 سال از درگذشت واقف موقوفه وزيري، هر سال از محل اين موقوفه خدمات بسياري به نيازمندان، ايتام، بيماران، زندانيان جرايم غيرعمد و دانش‌آموزان و دانشجويان كم بضاعت انجام مي گيرد.
روحي در ادامه از كمك بيش از 220 ميليون ريالي موقوفه بازار آصف براي كمك هزينه درمان و تحصيل و افراد بي بضاعت از ابتداي سال جاري خبر داد و گفت: اين مهم تاثيرات اين موقوفه را در رفع نيازهاي مناطق و افراد مرحوم به وضوح نشان مي دهد.
وي افزود: موقوفه بازار آصف از بزرگترين موقوفات استان كردستان است و هر سال از محل درآمد اين موقوفه توسط دفتر توليت و با نظارت اداره كل اوقاف و امور خيره استان كمك هاي شاياني به نيازمندان شهر سنندج خواهد شد.ك/3
7348/6108