کابینه لبنان تصمیم برای مشارکت در کنفرانس سران عرب را به تعویق انداخت ...................................................................
بیروت ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/86 خارجی.سیاسی.لبنان.
کابینه لبنان در نشست دیشب خود تصمیم برای مشارکت لبنان در کنفرانس سران عرب در دمشق را به تعویق انداخت.
به گزارش ایرنا از بیروت ، کابینه لبنان تصمیم گرفت تا 25 مارس ( ششم فروردین ماه ) زمان تشکیل نشست مجلس لبنان برای انتخاب رییس جمهوری این کشور ، تصمیم گیری برای شرکت در کنفرانس سران عرب را به تعویق بیندازد.
یک منبع آگاه درکابینه لبنان گفت آنچه در نشست کابینه درباره آن تصمیم قطعی گرفته شد این است که"فواد سنیوره " نخست وزیر لبنان در کنفرانس سران عرب شرکت نخواهد کرد بلکه این امکان وجود دارد که کابینه لبنان یک وزیر و یک دستیار وزیر امور خارجه را برای قرائت پیام لبنان به کنفرانس اعزام کند بدون آن که در نشست های آن شرکت کند.
در همین پیوند، روزنامه لبنانی "النهار" نوشت که در نشست کابینه لبنان موضوع انتقاد مکرر ایران از دولت لبنان در مورد چگونگی هزینه کمک های کشورها به زیان دیدگان از جنگ تابستان 2006 مورد بررسی قرار گرفت.
کنفرانس سران اتحادیه عرب قرار است نهم و دهم فروردین ماه سال آینده در دمشق برگزار شود.
اعضای گروه حاکم در لبنان از دو سال قبل و پس از خروج نیروهای سوریه از این کشور ، دمشق را عامل اوضاع کنونی لبنان می دانند و بر همین اساس روابط بیروت - دمشق به شدت به سردی گرائیده است.
طی دو سال اخیر هیچ یک از مقام های رسمی دو کشور به پایتخت های هم سفر نکرده و حمله های کلامی شدیدی بین آنان رد و بدل شده است.
اینک با نزدیک شدن به برگزاری نشست سران کشورهای عرب در دمشق ، موضوع حضور لبنان در این نشست بسیار مساله ساز شده است زیر از سویی دوازدهمین رییس جمهوری لبنان با گذشت نزدیک به چهار ماه از موعد مقرر هنوز انتخاب نشده و از سوی دیگر اینکه باید مشخص شود چه کسی از سوی لبنان در این نشست حضور خواهد یافت.
خاورم ** 2082 ** 265 شماره 037 ساعت 11:54 تمام

سرخط اخبار جهان