۲۸ اسفند ۱۳۸۶،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 8175697
۰ نفر
رویدادهای فرانسه در سال 1386 - قسمت سوم ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/12/86 سیاسی ....این وضعیتی است که درمورد ادامه وثبات آن تردید وجود دارد. در انتخابات اخیر شهرداری ها با رای بیشتر جناح مخالف ، نشانه هایی از واکنش رای دهندگان به سیاستها و عملکرد سارکوزی خودنمایی کرد.
گرچه دولت سارکوزی می گوید میان رای مردم به شهرداری ها و رای انها در مسایل ملی - منظور رای به ریاست جمهوری و نظر مردم در مورد دولت - تفاوت وجود دارد.
خشونت ، تجاوز و سرقت خشونت علیه زنان و تجاوز جنسی به زنان و مردان از دیگر مسایل بحرانی در فرانسه است .
بنابر تحقیقات موسسه نظارت ملی جنایی فرانسه (OND( و برپایه مقایسه آمار پلیس و ژاندارمری این کشور حدود 6 درصد از جمعیت بالای 18 سال که تعداد آنان به 2 میلیون نفر می رسد در مقطع نزدیک به یک سال حداقل یکبار مورد تجاوز فیزیکی و جنسی قرار گرفته اند.
زنان زمینه کافی برای مشارکت اجتماعی و سیاسی ندارند و بیش از هر چیز جاذبه های جسمی آنان در عرصه های مختلف نظیر تبلیغات و محیطهای کاری مورد توجه قرار می گیرد.
لوموند در این زمینه نوشته بود 9 و سه دهم درصد از اشخاصی که مورد مصاحبه قرار گرفته اند اعلام داشته اند که دست کم یکبار مورد آزار جنسی قرار گرفته اند که از این میان 4 و شش دهم درصد را مردان و 4 و هفت دهم درصد را زنان تشکیل می داده اند.
آمار تقریبی سرقتها نیز قابل توجه است . بنابر همین گزارشها در این مدت 4876000 مورد سرقت یا شروع به سرقت اتفاق افتاده است و با در نظر داشتن این نکته که از میان هر سه دزدی یا تلاش برای آن یک نفر به شکایت مبادرت می کند می توان امار واقعی سرقت در این کشور پیشرفته و مرفه غربی را حدس زد.
نهاد خانواده شاید در میان کشورهای اروپایی ، فرانسه یکی از نادر کشورهایی تلقی می شود که گفته می شود هنوز ارزشهای خانودگی در ان تا حدی رعایت می شود.
با این حال در همین کشور ، نظم و چارچوبی برای رعایت موازین و چارچوب های خانوادگی دیده نمی شود.
ترویج روابط خارج از خانواده ، هم جنس گرایی و روسپیگیری ، بحرانهای نهفته و آشکاری را در جامعه فرانسه ایجاد کرده است .
تنها در سال گذشته بیش از 50 درصد کودکان متولد شده در این کشور بدون عقد ازدواج و خارج از چارچوب خانواده ایجاد شده اند.
این به معنای ان است که هویت پدر دست کم نیمی از فرانسویان متولد شده در این سال بطور قطعی مشخص نیست .
این مشکل در نسلهای گذشته این کشور نیز بدون سابقه نبوده است .
خانواده های بدون پدر و یا مادر که در آن یک یا بیش از یک فرزند بدون حضور یکی از والدین با دیگری به تنهایی زندگی می کنند کم نیست .
این شیوه زندگی در اینگونه کودکان که طعم شیرین زندگی طبیعی در محیط گرم خانوادگی را نچشیده اند ، رفتارها و شخصیت خاصی را ایجاد می کند که بازتاب آن در زندگی های تک نفره ، بروز بحران تنهایی و زندگی با حیوانات و بحرانهای روحی و روانی قابل مشاهده است .
بارزترین جلوه از نبودن انسجام خانوادگی در فرانسه را شاید بتوان در جدایی سارکوزی و همسر دوم او دید که با وجود داشتن سه فرزند بدلیل روابط خارج از خانواده هر یک از انان با معشوقه های شان اتفاق افتاد.
ادامه دارد ...
اروپام .1740** شماره 148 ساعت 17:21 تمام

سرخط اخبار جهان