كتائب حزب الله خواستارعدم حضور نيروهاي مردمي عراق در تظاهرات فردا شد

بغداد- ايرنا- كتائب حزب الله از كليه طرفداران، نيروهاي تحت امر خود و نيز دوستداران گروه هاي مقاومت اسلامي عراق خواسته است از شركت در تجمعات مردمي در روز جمعه (فردا) در بغداد و ساير استان هاي جنوبي و مركزي عراق خودداري كنند.

به گزارش ايرنا، اين گروه بزرگ شبه نظامي از طيف شيعي عراق ، اعلام كرده، اين تصميم را به دنبال دريافت اطلاعات دقيق از دخالت سفارت خانه هاي آمريكا و برخي ديگر از كشورها در اين تظاهرات هفتگي اتخاذ كرده است.
جعفر الحسيني يكي از سخنگويان كتائب حزب الله تاكيد كرد، ما از ابتدا گفته ايم كه سفارت خانه هاي آمريكا و برخي ديگر از كشورها در دامن زدن به اين تجمعات و انحراف مطالبات مردمي نقش دارند.
بسياري از محافل و گروه هاي الحشد الشعبي نسبت به روند تحولات اجتماعي بويژه در برگزاري تظاهرات هفتگي ابراز ترديد داشته و معتقدند كه برخي جريان هاي سياسي داخلي و برخي كشورهاي عرب منطقه و همچنين سفارت خانه هاي آمريكا ، انگليس و برخي ديگر از كشورها تلاش دارند بر اين موج اجتماعي سوار شده و آن را به نفع خود مصادره كنند.
فردا جمعه قرار است ششمين تظاهرات هفتگي در بغداد و شهرهاي مركزي و جنوبي عمدتا شيعه عراق برگزار شود، در حالي كه طي دو هفته گذشته تلاش هايي براي به خشونت كشيدن تظاهرات از طريق حمله گروه هايي با كارد به مردم و زخمي كردن آنان و همچنين هجوم به سمت سيم هاي خاردار كشيده شده توسط نيروهاي امنيتي صورت گرفت.
مطالبات مردم در شرايطي كه ابتدا از اصلاحات و مبارزه با فساد و مسايل رفاهي شروع شده بود، طي هفته هاي بعد به ابعاد سياسي كشيده شد ،بطوري كه شعارهايي مبني بر انحلال پارلمان و الغاي قانون اساسي هم سر داده شد.
خاورم*1*1770* 3404

سرخط اخبار جهان