از افزایش مبتلایان به بیماری سل در تاجیکستان ابراز نگرانی شد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/86 دوشنبه -سعیدالله سعیدعلی اف مسوول مرکز ملی مبارزه با بیماری سل تاجیکستان گفت : میزان رو به افزایش مبتلایان این بیماری باعث نگرانی شدید نهادهای بهداشت و درمان این کشور شده است.
به گزارش ایرنا ، وی روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران شمار مبتلایان سل در این کشور را بیش از شش هزار نفر اعلام کرد و افزود : این آمار توسط موسسات بهداشتی و درمانی گرفته شده است و به احتمال قوی آمار واقعی مبتلایان به این بیماری بیشتر از این می باشد.
وی گفت : علت رشد بیماری سل در تاجیکستان همانند برخی دیگر از کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق کمبود مواد غذایی مقوی ، نبود امکانات بهداشتی ، عدم دسترسی به آب بهداشتی و دیگر مشکلات اجتماعی است.
وی گفت : برای پیشگیری از افزایش این بیماری و کنترل آن اقدامات بهداشتی و درمانی ضروری است.
آساق 1392**305**2151** شماره 153 ساعت 18:45 تمام

سرخط اخبار جهان