۱۷ شهریور ۱۳۹۴،‏ ۱۵:۰۵
کد خبر: 81752445
۰ نفر
جنگل هاي آفريقا در حال نابودي است

تهران- ايرنا- در همايش جهاني جنگل در 'دوربان' آفريقاي جنوبي اعلام شد كه جنگل هاي آفريقا به خاطر بهره برداري هاي بي رويه به صورت نگران كننده اي در حال نابودي است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني راديو فرانسه ، اين همايش هر شش سال يكبار و از سوي سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد بر گزار مي شود.
اين همايش براي نخستين بار در آفريقا با عنوان 'جنگل و مردم : سرمايه گذاري براي توسعه پايدار' برگزارشد.
در نشست روز سه شنبه اين همايش اعلام شد كه در 25 سال گذشته 129 ميليون هكتار از اراضي جنگلي كره زمين نابود شده كه مساحتي برابر با كل كشور آفريقاي جنوبي است.
در همايش جهاني جنگل همچنين تاكيد شد كه كشورهاي سيرالئون، ليبريا، گينه و گينه بيسائو از جمله كشورهاي آفريقايي هستند كه روند جنگل زدايي در آنها بسيار شتابان و نگران كننده است.
در كشورهاي كامرون ، گابون و جمهوري دمكراتيك كنگو نيز كه 90 درصد جنگلهاي مناطق حاره اي را در خود جاي داده اند ، روند جنگل زدايي و بهره برداري بي رويه از جنگل بسيار هشدار دهنده اعلام شده است.
در همايش 'دوربان' همچنين اعلام شد كه ماداگاسكار حدود 320هزار هكتار از اراضي جنگلي خود را از دست داده است . بخش نابوده شده 2درصد كل مساحت اين كشور را تشكيل مي دهد كه رقم بسيار بالايي در نابودي فضاي سبز در يك دوره كوتاه مدت است.
در همايش 'دوربان' سه محور عمده با عنوان، استفاده منطقي از جنگل براي فقر زاديي از روستاها، حفاظت از جنگلها براي مبارزه با روند گرم شدن زمين و سرانجام توسعه فناوري هاي جديد و مواد تجديد پذير مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
بررسي هاي بعمل آمده از سوي 'موسسه منابع جهاني' نشان مي دهد كه فقط در سال 2014 ميلادي بيش از 18 ميليون هكتار از اراضي جنگلي كره زمين از بين رفته است.
تحقيقات موسسه منابع جهاني همچنين بيانگر آن است كه 10 كشور در جهان در سال 2014 بخشي بزرگي از اراضي جنگلي خود را از دست داده اند و اين در حالي است كه پنج كشور از آنها در غرب آفريقا قرار دارد.
در اين ميان استحصال بي رويه روغن پالم از درختان نقش عمده اي در نابودي اراضي جنگلي داشته است.
خاورم**1583**1586