غفلت از توجه به مقاومت زمين چالش اصلي در بخش ساخت و ساز است

تبريز- ايرنا - مديركل راه و شهرسازي آذربايجان شرقي گفت: مقاومت زمين و شناخت رفتار آن در برابر بارهاي وارده به خصوص بارهاي مكانيكي ناشي از زلزله از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد كه از بخش هاي مغفول طراحي و ساخت و سازهاي كنوني است.

توحيد اخلاقي، روز دوشنبه در نشست بين المللي ژئوتكنيك و مهندسي لرزه اي شهري در سالن اجتماعات شهرداري تبريز افزود: مقاومت زمين در مناطق مختلف، متفاوت بوده و در اين بخش ناگفته ها و ناشناخته هاي زيادي وجود دارد و نيازمند سرمايه گذاري هاي بيشتر به دليل تاثير گسترده اش بر پايداري سازه ها است.
وي گفت: كنش بين خاك و سازه از وضعيت پيچيده اي برخوردار بوده و اين پيچيدگي بايد مورد تجزبه و تحليل قرار بگيرد.
وي افزود: سازه هاي مقاوم نيز در مكان هاي شيب دار در اثر پديده روان گرايي ناپايدار مي شوند و اين امر اهميت توجه به رفتار و مقاومت زمين را بيش از پيش مشخص مي كند.
وي گفت: كاربري هاي اراضي شهر نيز بايد با توجه به پهنه بندي هاي متعدد از جمله پهنه بندي خطر زمين لرزه صورت بگيرد اما اين موضوع نيز جزو موارد مغفول است.
وي افزود: گسل شمال تبريز مسووليت متخصصان را در انجام طرح هاي ايمن بيشتر مي كند و بايد اثر اين گسل در ساخت وسازها لحاظ شود.
وي گفت: ساخت و سازهاي اطراف اين گسل چه در مورد ساختمان هاي بلند و چه در مورد ساختمان هاي فرسوده حاشيه شهر يك خطاي بزرگ است كه كمتر به آن توجه مي شود.
وي با اشاره به اينكه برخي از ساخت و سازهاي جديد هم به لحاظ كيفيت اجرا با علامت سوال مواجه هستند افزود: مسوولان و دانشگاهيان بايد وارد عرصه شوند و نتايج اين تحقيقات در عمل مورد اجرا گذاشته شود.
وي گفت: كلانشهر تبريز از شهرهاي لرزه خير كشور بوده و از دست اندركاران برگزاري اين كنفرانس بابت يادآوري اهميت توجه بيشتر به زلزله در تبريز بايد قدرداني كرد.
وي افزود: استعداد لرزه خيزي بالايي كه بر شرايط ژئوتكنيكي تبريز حاكم است، رعايت دستور العمل ها و كنترل هاي كيفي ساختمان را بيش از پيش مورد اهميت قرار مي دهد.
وي گفت: ژئوتكنيك و زمين بخش جدايي ناپذيري از ايمني سازه هاي ساختماني به شمار مي رود و همه سازه ها بر روي زمين احداث مي شوند و بارهاي وارده نيز به زمين منتقل مي شود.
اخلاقي افزود: اگر خللي در پايداري زمين از لحاظ تحمل بارها ايجاد شود، سازه هاي مقاوم نيز دچار ناپايداري خواهند شد.
كنفرانس سه روزه بين المللي ژئوتكنيك و مهندسي لرزه اي شهري با حضور اساتيد بين المللي در تبريز در حال برگزاري است و برگزاري آن با توجه به وجود گسل زلزله و بافت هاي فرسوده در شهر تبريز از اهميت ويژه اي برخوردا ر مي باشد.
گفتني است در كلانشهر تبريز 18 محله حاشيه نشين وجود دارد و نيمي از جمعيت 400 هزار نفري اين مناطق در روي گسل زلزله و در منازل فاقد ايمني زندگي مي كنند.
شهر تبريز با بيش از چهار هزار سال قدمت شاهد 19 زلزله شديد بوده و به ادعاي كارشناسان تا زمان حاضر هشت بار در اثر زلزله با خاك يكسان شده است.
2340/518