37 شركت هواپيمايي خارجي به ايران پرواز دارند

تهران - ايرنا - مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شركت‌ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري گفت: هم اكنون 37 شركت هواپيمايي خارجي به صورت رفت و برگشت به فرودگاه هاي ايران پرواز دارند.

مرتضي دهقان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: اين 37 شركت هواپيمايي خارجي از ايران به 57 فرودگاه مهم جهان پرواز مي كنند.
وي با بيان اينكه شركت هواپيمايي ملي يونان آخرين شركتي بوده كه پروازهاي خود را از آتن به تهران در مرداد ماه سال جاري برقرار كرد، گفت: از كشور آلمان نيز دو شركت لوفت هانزا و جرمنيا به ايران پرواز مي كنند كه لوفت هانزا هر روز از فرانكفورت به تهران و بالعكس پروازهاي برنامه اي دارد و شركت جرمنيا نيز در هفته 5 پرواز از دوسلدورف و برلين به تهران و مشهد انجام مي دهد.
دهقان با اشاره به اظهارات اخير مدير اجرايي لوفت هانزا مبني بر تمايل اين شركت آلماني براي افزايش خدمات پروازي، تعمير و نگهداري و مهمانداري خود در ايران، گفت: لوفت هانزا هم اكنون به عنوان يك شركت هلدينگ بزرگ سرمايه گذاري در عرصه صنعت هوانوردي جهان فعال است و احتمال دارد بخش هاي ديگري از اين شركت براي انجام سرمايه گذاري در ايران اظهار تمايل كنند، اما پروازهاي اين شركت همچنان به تهران و بالعكس در حال انجام است.
دهقان تصريح كرد: هم اكنون بيشتر شركت هاي هوايي خارجي بر اساس تفاهمنامه في مابين به دنبال افزايش پروازهاي خود به ايران هستند و هرگونه تقاضاي پرواز به ايران نيز در دست بررسي قرار مي گيرد.
وي در ادامه برعرضه بليت هواپيما از طريق آژانس‌هاي داراي مجوز از سازمان هواپيمايي كشوري تاكيد كرد و گفت: هرگونه عرضه بليت هواپيما بيشتر از نرخ هاي مصوب توسط آژانس‌هاي داراي مجوز سازمان هواپيمايي كشوري‌ (مجوز بند الف) عملي نيست و اين اقدامات بيشتر از سوي سايت‌هاي غيرقانوني انجام مي شود كه اسامي 15 سايت غيرقانوني فروش بليت هواپيما به پليس فتا براي مسدود كردن اعلام شده است.
مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شركت ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري يادآورشد: در صورتي كه آژانس هاي داراي مجوز، قيمت بليت را بيش از نرخ مصوب عرضه كنند، قطعا نسبت به تعليق يا لغو مجوز اين دفاتر نيز اقدام مي‌شود.
وي افزود: تاكنون در اين خصوص بيش از 500 اخطار به دفاتر فروش بليت هواپيما ارسال و مجوز 20 آژانس فروش بليت لغو شده و مجوز 132 آژانس ديگر نيز به دليل رعايت نكردن قوانين و مقررات و تطبيق با آئين نامه دفاتر خدمات مسافرت هوايي تعليق شده است.
وي با اشاره به روند كاهش تاخير پروازهاي هوايي نيز، افزود: با برنامه ريزي هاي انجام شده در مقايسه با سال گذشته تاخير پروازها به صورت محسوسي كاهش پيدا كرده است، اما برخي مسايل از جمله وضعيت آب وهوايي در تاخير پروازها نقش مهمي دارد به طوري كه طوفان اخير در استان تهران سبب شد بسياري از پروازهاي هوايي به مقصد تهران با تاخير انجام شود و اين مساله بر تاخير ساير پروازهاي هوايي نيز تاثيرگذار بود.
اقتصام (4)1108 ** 1574