اولين جشنواره فرهنگي و اقتصادي جيرفت در بخش ساردوييه برگزار شد

جيرفت - ايرنا - اولين جشنواره فرهنگي اقتصادي شهرستان جيرفت با برپايي نمايشگاه هاي مختلف از توانمندي هاي بخش ساردوييه به مدت دو روز در شهر درب بهشت برگزار شد.

فرماندار جيرفت روز جمعه درباره اين جشنواره گفت: هر آنچه خداوند به مناطق كشور داده، به مردم شهرستان جيرفت يكجا اين نعمت ها را در مناطق اين شهرستان مهيا كرده است.
احمد اميني روش تصريح كرد: پس از برگزاري جشنواره فرهنگي اقتصادي كرمان در برج ميلاد تهران و كسب تجربه از برگزاري جشنواره، برگزاري جشنواره هاي شهرستان از بخش ساردوييه آغاز شد.
وي با بيان اين كه شهرستان جيرفت از ظرفيت هاي خوبي در تمامي زمينه ها برخوردار است گفت: اين جشنواره گوشه اي از ظرفيت و توانمندي بخش ساردوئيه است كه در قالب نمايشگاه به نمايش گذاشته شده است.
وي خاطرنشان كرد: با تعامل و همراهي خوبي كه مسوولان و مردم در دولت تدبير و اميد دارند زمينه هاي خوب ورود بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در حوزه معدن، كشاورزي و دامداري مهيا شده است.
فرماندار جيرفت افزود: با ورود بخش خصوصي به پروژه هايي با اشتغالزايي و سرمايه گذاري بالا زمينه توسعه شهرستان فراهم شده است.
وي گفت: امروز نگاه دولت به آبادكردن روستاها و جلوگيري از مهاجرت روستاييان است تا از اين طريق روستاها به بنگاه هاي توليدي تبديل شوند.
اميني روش با تاكيد بر همكاري مردم در جهت توسعه بخش ساردوييه افزود: طرح هاي توسعه اي در حوزه معادن در اين بخش كليد خورده است كه طي چند سال آينده تحولي عظيم در اشتغال و رونق اقتصادي در اين بخش را شاهد خواهيم بود.
بخشدار ساردوييه هم گفت: از ابتداي آغاز به كار دولت تدبير و اميد تمام تلاش خود را در جهت توسعه اين بخش و جبران گوشه اي از عقب ماندگي ها به كار گرفته ايم.
حسين صالحي با اشاره به وجود آستان مقدس امامزاده سلطان سيد احمد در اين بخش افزود: وجود اين امامزاده از بركات معنوي محسوب مي شود و كارهاي فرهنگي خوبي با محور قرار دادن اين آستان در شهر درب بهشت صورت گرفته است.
وي گفت: درصدد هستيم از تمامي ظرفيت هاي مردمي و بخش خصوصي براي رونق و آباداني در بخش كهن ساردوييه استفاده كنيم.
وي بيان كرد: جشنواره فرهنگي اقتصادي با عنوان ساردوييه بهشت جنوب كرمان به مدت دو روز در پارك حرم و جنب آستان امامزاده سلطان سيد احمد برگزار و گوشه اي از توانمندي هاي اين بخش در 37 غرفه به نمايش گذاشته شد.
شهردار ساردوييه هم گفت: اين بخش يكي از بخش هاي سياحتي و زيارتي است كه در سال بويژه فصل تابستان پذيراي ميهمانان بسيار زيادي از اقصي نقاط مختلف كشور است.
اميد حمزه اي نژاد تاكيد كرد: شهرداري درب بهشت با بسيج تمامي امكانات در خدمت زائران، مسافران و مجاوران قرار گرفته است تا دين خود را به اين مردم ادا كند.
وي با اشاره به ورود روزانه بيش از 20 تا 25 هزار نفر جمعيت بويژه در روزهاي پاياني هفته از برنامه ريزي براي استقبال از ميهمانان خبر داد و افزود: چهار پارك در اين شهر وجود دارد كه هر كدام از اين پاركها و بوستانها به امكانات رفاهي مجهز شده اند.
وي بيان كرد: برگزاري جشنواره فرهنگي و اقتصادي زمينه ساز مناسبي براي رونق بخشيدن به ساردوييه است و در اين بخش زيرساخت هاي سرمايه گذاري مهيا شده است كه از سرمايه گذاران مختلف دعوت مي كنيم براي سرمايه گذاري در حوزه گردشگري و ديگر ظرفيت ها حضور بيابند.
بخش ساردوييه از توابع شهرستان جيرفت است كه فصل تابستان بدليل آب و هواي كوهستاني روزانه پذيراي بيش از 25 هزار نفر مسافر از استان هاي سيستان و بلوچستان، بندرعباس و كرمان است.
7438/3028