برخورد قانونی با والدینی كه مانع تحصیل فرزندان شوند

تهران - ایرنا - معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: در صورتی كه خانواده ها از فرستادن فرزندان خود به مدارس خودداری كنند مراجع قضایی با آنان برخورد خواهد كرد.

به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا، محمد دیمه ور اظهار داشت: اجباری شدن تحصیل در برنامه چهارم توسعه عنوان شده و در قانون حمایت از كودكان و نوجوانان نیز آمده است.
وی ادامه داد: اجباری شدن تحصیل در برنامه پنجم توسعه نیامده است و قانون نیز جریمه سنگینی برای خانواده ها در نظر نگرفته است و جریمه نقدی در حد یك میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش یادآورشد: در تدوین برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده است كه از پایه اول ابتدایی تا پایه نهم متوسطه تحصیل اجباری شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دیمه ور خاطر نشان كرد: در برنامه ششم توسعه پیشنهاد اجباری شدن تحصیل و مجازات سنگین برای خانواده هایی كه از تحصیل فرزندانشان جلوگیری می كنند ارایه شده است.
فراهنگ ** 1883** 1569