تشكيل ستاد راهبري مهندسي فرهنگي كشور به رياست رييس جمهوري

تهران - ايرنا - شوراي عالي انقلاب فرهنگي عصر سه شنبه ضمن بررسي موارد مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص وظايف اين شورا، مصوب كرد كه ستاد راهبري مهندسي فرهنگي كشور به رياست رييس جمهوري برگزار شود.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري،اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هفتصد و شصت و ششمين جلسه خود كه به رياست حجت الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني رييس جمهوري برگزار شد، با اشاره به منويات رهبر معظم انقلاب در حوزه علوم انساني و مهندسي فرهنگي كشور مصوب كردند كه ستاد راهبري مهندسي فرهنگي كشور به رياست رييس جمهور و در غياب وي به رياست معاون اول رييس جمهوري برگزار شود.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پايان اين جلسه در جمع خبرنگاران، با اشاره به تعيين كارگروه و ارايه گزارش در خصوص تحول در علوم انساني از سوي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اعضا، گفت كه در مواقع لازم اين شورا مصوباتي در جهت تحقق رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب در اين خصوص خواهد داشت.
نحوه پذيرش دانشجو در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري از سوي دانشگاه آزاد اسلامي از ديگر موضوعات دستور كار اين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود .
مخبر دزفولي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينكه با تشكيل كارگروهي متشكل از وزارتخانه هاي آموزش عالي ، بهداشت و درمان و دانشگاه آزاد اسلامي به توافقاتي رسيده ايم ، گفت : اين توافق بر سر رشته ها و محل هاي تدريس است تا معيارها و استانداردهاي مد نظر تحقق يابد.
دانشگاه آزاد اسلامي منصفانه در جهت مسير و اهداف تعيين شده براي آموزش عالي كشور حركت كرده است گرچه هنوز در برخي زمينه ها داراي كاستي هايي در رسيدن به شرايط مطلوب است.
وي با اشاره به كاهش ظرفيت رشته هاي پزشكي دانشگاه آزاد از 27 هزار نفر به كمتر از 10 هزار نفر ، مجوزهاي ارايه شده به اين دانشگاه در برخي رشته هاي مرتبط با وزارت علوم را ياد آور شد و افزود: به اين دانشگاه تا شهريور سال آينده فرصت داده شده است تا در برخي رشته ها شرايط لازم را براي رسيدن به استانداردهاي مورد نظر فراهم آورد.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنين از انجام پايش در آموزش عالي و تطبيق آن در بخش هاي دولتي و غير دولتي با توجه به معيارهاي در نظر گرفته شده خبر داد و گفت : شوراي عالي انقلاب فرهنگي به جد پيگير گزارش هاي مرتبط با نقاط ضعف و قوت و تطبيق آن با معيارهاي تعيين شده است .
مخبر دزفولي سپس به شبهه انجام شده پيرامون كميته تعيين روساي دانشگاه ها اشاره كرد و گفت : به دليل پايان دوره ماموريت رييس هيات نظارت و بازرسي، جلسه كميته با حضور چهارتن از اعضا برگزار مي شد. در جلسه امروز اعضا تاكيد كردند كه براي شفافيت و اصلاح و رسميت يافتن جلسه اين كميته با حضور دو سوم اعضا برگزار شود بنابراين جلسات با حضور چهار نفر نيز رسميت خواهد يافت كما اينكه تلاش مي شود تا با مشخص شدن سريع تر رييس هيات نظارت و بازرسي ، جلسه كميته با حضور همه اعضا برگزار شود.
شبد* 1528 * 1095