معاون وزير كشاورزي: براي مبارزه با علف هاي هرز نياز به فناوري جديد داريم

بيرجند - ايرنا - معاون وزير كشاورزي و رييس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با بيان اينكه در روشهاي مديريت علف هاي هرز با فقدان تنوع مواجه هستيم گفت: براي مبارزه با علف هاي هرز نياز به فناوري جديد داريم.

به گزارش ايرنا، اسكندر زند روز سه شنبه در ششمين همايش علوم علف هاي هرز ايران در بيرجند اظهار كرد: بايد كشاورزان را متقاعد كنيم از دستاوردهاي ما براي مبارزه به علف هاي هرز استفاده كنند.
رييس انجمن علوم علف هاي هزر ايران يادآور شد:طي 50 سال گذشته در كشورهاي صنعتي براي مديريت علف هاي هرز اصل بر هزينه كم، سادگي و راحتي بوده لذا كار به جايي رسيده كه معضلات مقاومت در اين زمينه چندگانه است.
وي با اشاره به كاهش علف كش هاي موثر در ايران گفت: سالهاست كه علف كش جديدي نداريم لذا در اين زمينه نياز به دانش، برنامه ريزي، زمان و هزينه بيشتري توسط كشاورزان نسبت به گذشته داريم.
وي بر افزايش تنوع در روش هاي مديريت علف كش ها تاكيد كرد و يادآور شد: متاسفانه محققان و بهره برداران علاقه اي به سيستم صحيح تلفيقي علف هرز (IVM) نشان نمي دهند و در اين زمينه به تحقيقات رشته اي و بين رشته اي توجهي نمي شود.
رييس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي ادامه داد: هيچ علف كش مهم با نحوه عمل جديد در بيش از 20 سال گذشته به بازار معرفي نشده است.
وي گفت: تلاش براي مديريت مقاومت به علف كش با استفاده از علف كش ها به تنهايي محكوم به شكست است.
زند با بيان اينكه سيستم صحيح تلفيقي علف هرز ( IVM) مورد نياز است افزود: پايداري زماني ايجاد خواهد شد كه تنوع هم در اكوسيستم كشاورزي و هم در ابزارهاي علف كشي و غير علف كشي براي كنترل علف هاي هرز بكار گرفته مي شود.
وي با اشاره به عدم تمايل كشاورزان به پذيرش توصيه ها در مورد علف هاي هرز ادامه داد: استراتژي پيشگيري و مديريت علف هاي هرز مقاوم بطور كلي به خوبي درك شده اما تمايل يا انگيزه اندكي براي اجراي وجود دارد.
وي تاكيد كرد: بايد با مديريت تلفيقي روش هاي خاصي را ابداع كنيم تا از گسترش علف هاي هرز جلوگيري شود.
رييس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با اشاره به فعاليت هاي انجمن علمي علوم علف هاي هرز ايران افزود: در حال حاضر اين انجمن حدود 700 عضو دارد كه در سال جاري 100 عضو به آن افزوده شده است.
ششمين همايش علوم علف هاي هرز ايران در دانشگاه بيرجند از امروز آغاز و تا 12 شهريور ماه ادامه دارد. ك2
6054