كشف ميدان گازي درياي مديترانه، ارزش سهام ENI  را افزايش داد

تهران - ايرنا - ارزش سهام شركت ايتاليايي ENI با كشف بزرگترين ميدان گازي درياي مديترانه بالا رفت.

به گزارش ايرنا به نقل از رويترز، ارزش سهام اني روز دوشنبه ٤ درصد افزايش يافت و در ميانه روز با 2.2 درصد افزايش به رقم ١٤ يورو و ٧٢ سانتيم رسيد.
شركت ايتاليايي اني كه بزرگترين شركت اكتشاف نفت و گاز در آفريقاست، نخستين شركت بزرگ نفتي بود كه با سقوط قيمتهاي جهاني نفت، ارزش سهام خود را كاهش داد.
بنابر اطلاعات منتشر شده، حوزه كشف شده با مساحت ١٠٠ كيلومتر مربع (٣٩ مايل مربع) و ذخيره برآورد شده ٣٠ تريليون فوت مكعب، وسيع ترين ميدان گازي در درياي مديترانه محسوب مي شود. اين ذخيره گازي فراساحلي در ١٩٠ كيلومتري ساحل مصر و در عمق هزار و ٤٥٠ متري در بلوك «شروق» واقع شده و اني در نظر دارد با زيرساختهاي موجود به سرعت توسعه آن را آغاز كند.
كشف اين ذخيره بزرگ گازي مي تواند كمك شاياني به تامين انرژي مورد نياز مصر كند كه هم اكنون براي توليد برق مورد نياز خود به شدت نيازمند خريد نفت و گاز است.
اين شركت ايتاليايي مدت ٦٠ سال است كه در مصر فعاليت مي كند و با توليد روزانه ٢٠٠ هزار بشكه معادل نفت يكي از بزرگترين توليدكنندگان نفت و گاز اين كشور آفريقايي به شمار مي آيد.
اني در ماه ژوئن يك قرارداد اكتشافي به ارزش ٢ ميليارد دلار با دولت مصر امضا كرد كه براساس اين قرارداد، اين شركت ايتاليايي مي تواند در صحراي سينا، خليج سوئز، درياي مديترانه و نواحي دلتاي نيل به اكتشاف بپردازد.
پيش بيني مي شود كه كشف گازي اخير تاثيري بسزا بر اقتصاد منطقه بگذارد و ظرفيت بالقوه آن به عنوان گزينه اي جديد براي عرضه گاز به اروپا تلقي شود تا قاره سبز بتواند از وابستگي خود به خريد گاز از روسيه بكاهد.
اني، كه ٣٠ درصد سهام آن متعلق به دولت است، بزرگترين توليدكننده خارجي نفت و گاز در قاره آفريقا به شمار مي رود و هم اكنون پروژه هاي بسياري در ليبي دارد.
اني در سال ٢٠١١ نيز موفق شد در بخش فراساحلي موزامبيك يك ذخيره بزرگ گازي يا ٨٥ تريليون فوت مكعب ذخاير گاز كشف كند.
اقتصام(1)2022**1558