مراكز محلي يادگيري در كشور راه اندازي مي شود

قزوين-ايرنا- معاون توسعه مديريت و پشتيباني نهضت سوادآموزي كشور، از راه اندازي مراكز محلي يادگيري سوادآموزي در كشور خبر داد.

به گزارش ايرنا پرويز كوثري روز دوشنبه در نشست روسا و كارشناسان سوادآموزي كه با حضور مديركل، معاونين و جمعي از روساي مناطق آموزش و پرورش استان قزوين برگزار شد، افزود: اين مراكز در راستاي توانمندسازي جوامع محلي، پاسخگويي به نيازها و جلب مشاركت آنها در اداره امور راه اندازي مي شود.
وي با اشاره به راه اندازي يكهزار و500 مركز محلي يادگيري طي سه سال آينده اظهاركرد: تلاش مي كنيم 500 مركز در سال جاري ايجاد شود.
كوثري ادامه داد: اهميت سوادآموزي براي همه بخش هاي كشور به يك اندازه است و بايد تمام دستگاه ها در ريشه كني بيسوادي مشاركت داشته باشند.
وي با اشاره به دو برنامه سازمان نهضت سوادآموزي مبني بر با سواد كردن اولياي بيسواد دانش آموزان و افراد بيسواد گروه سني 10تا 49 سال گفت: در اين راه معلمان، مديران مدارس و اوليا سه ظرفيت موثري هستند كه مي توان از آنها استفاده كرد.
كوثري با بيان اينكه براي سوادآموزي بايد بيشتر از هر چيزي، از جنبه هاي تشويقي استفاده كرد، گفت: سازمان نهضت سوادآموزي در راستاي انسداد مباني بيسوادي از هر موسسه غيردولتي كه كودكان كار و در معرض آسيب را زير پوشش سوادآموزي قرار دهد، بصورت نقدي حداقل 25 درصد هزينه هاي آن معادل سرانه آموزشي آن فرد را پرداخت مي كند.
معاون توسعه مديريت و پشتيباني نهضت سوادآموزي كشور با تاكيد بر تعميق و توسعه سوادآموزي در كشور افزود: وزارت آموزش و پرورش برنامه انسداد بيسوادي را بطور جدي پيگيري مي كند تا افراد جديد به آمار بيسوادان اضافه نشده و تمام كودكان در سن آموزش بتوانند به مدرسه بروند.
7388/ 6128

سرخط اخبار استان‌ها