30 درصد شبكه هاي برق هرمزگان فرسوده است

قشم - ايرنا - معاون بهره برداري شركت توزيع برق هرمزگان گفت: 30 درصد شبكه هاي برق استان و 35 درصد شبكه هاي برق جزيره قشم فرسوده است.

حميد ساعدپناه روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: براي اصلاح شبكه هاي فرسوده هرمزگان به هفت هزار ميليارد ريال اعتبار نيازمنديم.
وي اضافه كرد: شركت توزيع برق استان براي حل اين مشكل برنامه اي پنج ساله را تدوين و در دستور كار قرار داده است.
ساعدپناه يادآوري كرد: بر اساس آمارها، شبكه هاي برق هرمزگان به ويژه جزيره قشم جزو فرسوده ترين شبكه هاي برق كشور ارزيابي مي شود.
وي گفت: از سال گذشته تاكنون براي اصلاح شبكه هاي برق هرمزگان 300 ميليارد ريال هزينه شده است كه اين ميزان در سالجاري به 420 ميليارد ريال افزايش مي يابد.
معاون بهره برداري شركت توزيع برق هرمزگان ادامه داد: امسال براي اصلاح شبكه هاي فرسوده قشم 42 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است.
وي علت فرسودگي شبكه برق قشم را رطوبت بالاي هوا و گرماي زياد اعلام و اضافه كرد: اين موضوع موجب افزايش تلفات برق مي شود.
ساعدپناه تاكيد كرد: براي حل مشكلات اين حوزه بايد با نوسازي خطوط و شبكه نسبت به كاهش تلفات برق اقدام كرد.
2090/ 6048