تشكیل كمیته نظارت بر زندانیان در مرخصی

تهران - ایرنا - مدیركل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: كمیته نظارت بر زندانیان در مرخصی متشكل از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها و ناجا تشكیل خواهد شد.

به گزارش ایرنا، مجید اكبرپور با بیان آنكه هدفمند كردن اعطای مرخصی به زندانیان واجد الشرایط در قوه قضائیه برای كاهش جمعیت كیفری زندان‌ها مورد توجه است، خاطرنشان كرد: برخی از زندانیان با سوءاستفاده از مدت مرخصی داده شده به آنها، به اعمال بزهكارانه اقدام می‌كنند.
‌وی با اشاره به اینكه به دنبال راهكارهایی برای كاهش احتمال ارتكاب جرم از سوی زندانیان در مدت مرخصی از زندان هستیم، افزود: برای تحت نظارت قرار دادن زندانیان در مدت مرخصی با همكاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها و ناجا كمیته‌ای تشكیل شده تا به راهكارهای مشتركی برسیم كه این زندانیان در ایام مرخصی مرتكب جرم نشوند.
مدیركل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، گفت: باید پیش از ارائه‌ فرصت مرخصی به زندانیان شرایط، اهداف و انگیزه حقیقی آنان بررسی و البته باید به این نكته هم توجه داشت كه اعطای مرخصی به زندانیان گاه می‌تواند مانع از هم پاشیدن كیان خانواده شود.
اكبرپور اعطای مرخصی به زندانیان را ابزاری برای جلب رضایت شكات دانست و گفت: متاسفانه در برخی موارد زندانیان در مدت زمان مرخصی خود، اقدام به جرایم دیگری می‌كنند و بر جرم خود می‌افزایند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در این كمیته‌ سامانه‌ای طراحی و راه‌اندازی خواهد شد تا بر عملكرد زندانیان در ایام مرخصی نظارت شود.
اجتمام(1)2181**1558