زمین لرزه های اخیر به گسل های تهران ارتباطی ندارد

تهران - ایرنا - معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت: تا جایی كه علم زلزله شناسی به ما اجازه اظهار نظر می دهد دو زمین لرزه فیروزكوه و جوادآباد ورامین را نمی توان به گسل های تهران ارتباط داد.

دكتر محمد تاتار روز پنجشنبه درگفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: هرچند گسلهای زیادی در تهران وجود دارد و از این نظر وضعیت خوبی در تهران نداریم اما زمین لرزه های فیروزكوه و جوادآباد ورامین را نمی توان به عنوان نشانه هایی بدانیم كه گسل های تهران را فعال كرده است.
وی با بیان اینكه البته خطر زمین لرزه در تهران جدی است و هر لحظه می تواند زمین لرزه ای در این كلان شهر رخ دهد اظهار كرد: هیچ گونه زمین لرزه و یا افزایش فعالیت براثر وقوع زمین لرزه فیروزكوه برروی گسل های تهرن و اطراف آن، تاكنون مشاهده نشده است.
تاتار تاكید كرد: تهران جزو شهرهای لرزه خیز و پرخطر كشور است اما اگر بخواهیم زمین لرزه های مانند فیرزكوه را عاملی برای احتمال افزایش وقوع زمین لرزه و یا به عنوان پیش نشانگر در نظر بگیریم، این موضوع هیچگونه وجه علمی ندارد.

** وقوع 22 پس لرزه كوچك در فیروزكوه
معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به اینكه این زمین لرزه در 27 كیلومتری جنوب غرب فیروزكوه به بزرگی 4.6 ریشتر اتفاق افتاد، گفت: تا ساعت 14 امروز (چهارشنبه) 22 پس لرزه داشتیم كه غالبا آنها لرزه های كوچك بین 1.4 تا 3.2 ریشتر بوده اند.
وی با اشاره به اینكه تعداد زیاد پس لرزه نشانه بدی نیستند اظهار كرد: هرچند تعداد زیاد پس لرزه برای مردم نگرانی ایجاد می كند ولی این مورد نشانه مبنی بر افزایش هطر و یا احتمال وقوع زمین لرزه ای بزرگ تر نیست و زمین لزره های بزرگ غالبا با پس لرزه های زیادی همراه هستند.
تاتار گفت: برآورد اولیه این احتمال را قوت داد كه این زمین لرزه براثر فعالیت گسل فیروزكوه باشد اما بررسی ها موجود نشان داده كه این زمین لرزه در حدود 15 كیلومتری جنوب گسل فیروزكوه رخ داده است .
وی با اشاره به اینكه با اطمینان می توان گفت كه این زمین لزره به فعالیت گسل های مشا و فیروزكوه مربوط نیست گفت: دو گسل به نام های آتشان و زنگ منار و یا بخش انتهای گسل سرخه می تواند مسبب این حادثه باشد.
معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ادامه داد: باتوجه به ابعاد این گسل ها انتظار وقوع زمین لرزه بزرگتر بر روی این گسل ها را نخواهیم داشت.

** احساس زمین لرزه در برخی از نقاط تهران
وی با اشاره به اینكه این زمین لرزه در برخی از نقط تهران به خصوص مناطق شرقی قابل احساس بود افزود: زمین لرزه 4.6 ریشتری در فاصله 50 تا 60 كیلومتری قابل احساس است.
وی به وجود مسیر سنگ های سخت در منطقه البرز اشاره كرد و گفت: سنگ های سخت در منطقه البرز خیلی باعث جذب زمین لرزه نشده و این زمین لرزه در برخی از نقاط تهران به خصوص مناطق شرقی شهر احساس شده است.
زلزله ای به بزرگی 4،6 ریشتر (مقیاس امواج درونی زمین) سه شنبه ( 3 شهریور) فیروزكوه در استان تهران را به لرزه درآورد.
مركز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران، زمان وقوع زمین لرزه ساعت 22 و 6 دقیقه 33 ثانیه و در عمق 10 كیلومتری اعلام كرد.
این زمین لرزه در موقعیت 35،58 درجه شمالی و 52،63درجه شرقی به ثبت رسیده است.
علمی (4) ** 1201 **1599