بيماري هاي قلبي و مرگ ناگهاني پيامد مصرف داروهاي بدن سازي و لاغركننده

تهران- ايرنا- دبير انجمن آترواسكلروز ايران گفت: داروهاي بدن سازي و لاغركننده هاي گياهي سبب بروز بيماري هاي قلبي عروقي، نارسايي هاي قلبي و در مواردي مرگ ناگهاني مي شوند.

دكتر مسعود اسلامي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا اظهار كرد: يكي از داروهايي كه برخي جوانان براي بدن سازي و بزرگ كردن عضلات خود مصرف مي كنند، آندروژن هاي آنابوليك است كه در اين ميان از داروي ناندرولون بيشتر استفاده مي شود.
وي افزود: تزريق ناندرولون سبب بزرگ شدن عضله مي شود اما مصرف اين دارو سبب عقيم شدن و از بين رفتن اسپرم ها و همچنين بروز بيماري هاي قلبي عروقي را در مردان به همراه دارد.
اسلامي در مورد بروز بيماري هاي قلبي در اثر مصرف داروهاي بدن سازي توضيح داد: اين داروها مشكلات قلبي مانند ايست قلبي، تنگي عروق كرونر و نارسايي قلبي ايجاد مي كنند و در مواردي نيز حتي منجر به مرگ ناگهاني مي شوند.
وي به نتايج يكي از تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه اشاره كرد و گفت: نتايج يك تحقيق صورت گرفته در اروپا، تاثير اين داروها در بروز مرگ ناگهاني را تاييد كرده است و نشان مي دهد كه در يك محدوده زماني حدود 32 نفر در اثر مصرف اين داروها دچار مرگ ناگهاني شده اند.

** بيماري قلبي و مرگ ناگهاني در اثر مصرف داروهاي لاغركننده
عضو هيات علمي انجمن آترواسكلروز ايران با تاكيد بر تاثير داروهاي گياهي لاغركننده در بروز بيماري هاي قلبي عروقي گفت: مصرف داروهاي گياهي ضداشتها كه بيشتر از طريق شبكه هاي ماهواره اي تبليغ مي شوند، براي سلامتي افراد به ويژه بيماران قلبي بسيار خطرناك است.
اسلامي با بيان اينكه اين داروها مي تواند سبب افزايش فشارخون، نامنظمي شديد ضربان قلب و حتي مرگ ناگهاني افراد شود، افزود: اين داروها به قدري خطرناك هستند كه حتي به افراد سالم كه بيماري قلبي ندارند نيز توصيه نمي شود.
به گفته وي، اين داروها ماده اي به نام 'افرا' دارند كه مي تواند تاثيرات بسيار شديدي بر سلامت قلب و عروق قلبي بگذارند.
علمي(4)1834**1599