كاخ سفید: تحرك مهمی در سنا در حمایت از توافق هسته ای ایجاد شده است

تهران - ایرنا - سخنگوی كاخ سفید روز دوشنبه گفت كه تحرك مهمی در مجلس سنای آمریكا در حمایت از توافق هسته ای با ایران ایجاد شده است.

به گزارش رویترز از واشنگتن،جاش ارنست سخنگوی كاخ سفید آمریكا به خبرنگاران گفت:در دوهفته گذشته 15سناتور حمایت خودرا از توافق هسته ای اعلام كردند و این مساله نشان دهنده تحریك و انگیزه مهمی در مجلس سنا در حمایت از این توافقنامه بین المللی است.
روز دوشنبه «دبی استبناو»سناتور دموكرات ایالت میشیگان نیز حمایت خود را از توافق هسته ای اعلام كرد و به این ترتیب شمار سناتورهای موافق توافق به 28 نفر رسید.
روز گذشته نیز سناتور «هری رید» رهبر اقلیت دموكرات مجلس سنا حمایت قاطع خود را از توافق هسته ای اعلام كرده بود.
سنای آمریكا تا روز 17 سپتامبر (26 شهریور) وقت دارد تا قطعنامه رد توافق هسته ای را به رای بگذارد.
حمایت سناتور استبناو ، باراك اوباما را یك قدم به 34 رای موافق توافق برای حفظ گزینه وتوی ریاست جمهوری نزدیك تر كرد.
**1078**1547