كنفرانس ملي فيزيك ايران در مشهد آغاز به كار كرد

مشهد - ايرنا - كنفرانس ملي و سالانه فيزيك ايران روز دوشنبه طي مراسمي در دانشگاه فردوسي مشهد آغاز به كار كرد.

دبير كميته علمي كنفرانس فيزيك ايران در اين مراسم گفت: هزار و 263 مقاله در 9 شاخه فيزيك از جمله اپتيك و فوتونيك، فيزيك اتمي و مولكولي، نجوم و كيهان شناسي، نانو، ماده چگال تجربي، ماده چگال نظري، ذرات بنيادي، فيزيك هسته اي و فيزيك پلاسما به دبيرخانه اين كنفرانس ارسال شده است.
دكتر عليرضا مشفق افزود: از اين تعداد 116 مقاله و معادل 9 درصد مقالات به صورت شفاهي و632 مقاله و معادل 50 درصد مقالات به صورت پوستر طي چهار روز برگزاري اين كنفرانس ارائه مي شود.
وي اظهار كرد: بيشترين تعداد مقالات با 120 مقاله در شاخه فيزيك هسته اي به اين كنفرانس ارائه شده است كه 101 مقاله آن به شكل پوستر ارائه مي شود.
مشفق گفت: در اين كنفرانس، سه كارگاه آموزشي با عنوان كارگاه آموزشي طرح كسب و كار، كارگاه آموزشي نظري و عملي AFM و كارگاه آموزشي روشهاي فيزيك تجربي به همراه يك ميزگرد با عنوان ميزگرد ارتباط فيزيك با صنعت برگزار مي شود.
وي افزود: اين كنفرانس، ميزبان پروفسور دايتر مايسنر از كشور اتريش نيز مي باشد كه در روز نخست كنفرانس به ارائه سخنراني مي پردازد.
رييس دانشگاه فردوسي مشهد نيز گفت: اگر ابزار سنجش در علم فيزيك طراحي و ساخته نمي شد بسياري از كشفيات علوم رخ نمي داد.
دكتر محمد كافي افزود: اگر اين ابزار در علم فيزيك طراحي و ساخته نمي شد دانشمندان زيست شناسي و علوم مرتبط با كشاورزي چگونه مي توانستند عمل فتوسنتز به عنوان حياتي ترين فرمول هستي كه انرژي خورشيدي را به انرژي شيميايي تبديل مي كند درك كنند ؟
وي اظهار كرد: از ساده ترين ابزارهاي معمول مانند دما سنج و فشارسنج تا پيچيده ترين ابزار راديوگرافي و سونوگرافي با پيشرفت در علم فيزيك طراحي و ساخته شده است به نحوي كه مي توان ادعا كرد مادامي كه فيزيكدانان به عرصه علم وارد نشدند پيشرفت شاياني در علم حاصل نشد.
كافي گفت: امروز جاي تاسف دارد كه ورودي هاي رشته فيزيك روز به روز از رتبه علمي پايين تري برخوردار مي شوند و اين امر در دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان تهديد جدي تلقي شده و سعي شده است دانشجويان ممتاز كشور در اين رشته در اين دانشگاه بورسيه و جذب شوند.
وي افزود: تا سال گذشته بورسيه اين دانشگاه فقط به وروديهاي رشته هاي مهندسي تعلق مي گرفت اما اينك بورسيه ها را به تمام رشته ها تعميم داده ايم.
وي گفت: اگر به علوم پايه توجه نشود نبايد انتظار پيشرفت در ساير رشته ها و شاخه ها داشت.
كنفرانس چهار روزه فيزيك ايران تا پنجم شهريور ماه در دانشگاه فردوسي مشهد ادامه دارد.
1922 / 6053