آموزش با توجه به نياز بازار كار ركن اصلي كميته مهارت آموزي است

زنجان - ايرنا - معاون آموزشي، پژوهشي و برنامه ريزي آموزش فني و حرفه اي استان زنجان گفت: آموزش با توجه به نياز بازار كار ركن و از اهداف اصلي شكل گيري كميته مهارت آموزي اين استان است.

محمدرضا انصاري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: ماموريت اصلي كميته مهارت آموزي آموزش، پژوهش، توليد استانداردهاي شغلي و ارزشيابي مهارت نيروي كار استان زنجان است.
وي اظهار كرد: فرايند آموزش در قالب دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و پودمان هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي از طريق آموزش در مراكز آموزش مهارتي بخش دولتي و تيم هاي سيار شهري و روستايي، مراكز جوار صنايع، صنوف، جوار دانشگاه، زندان و پادگان ها انجام مي شود.
معاون آموزشي، پژوهشي و برنامه ريزي آموزش فني و حرفه اي استان زنجان گفت: همچنين آموزش در بخش غير دولتي توسط موسسات مهارت آموزي و آموزشگاه هاي آزاد انجام مي شود.
انصاري ادامه داد: نيازسنجي مستمر آموزش هاي مهارتي و منطبق كردن آموزش ها با نياز بازار كار، معرفي منابع نيروي انساني مهارت آموخته، جلوگيري از موازي كاري بين دستگاه ها و موسسات آموزشي در امر پژوهش و مهارت آموزي، استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود در بخش دولتي و غيردولتي در مهارت آموزي و ايجاد اشتغال پايدار از جمله اهداف شكل گيري كميته مهارت آموزي استان زنجان است.
وي ادامه داد: بر اساس الگوي آموزشي تعريف شده در كميته مهارت آموزي، مهارت آموزان همزمان با آموزش حرفه مورد نياز، فرايند توليد، بازاريابي و فروش محصول يا ارايه خدمات را در يك محيط كار واقعي يا شبيه سازي شده زير نظر مربيان و متخصصان بازار كار فرا مي گيرند.
معاون آموزشي، پژوهشي و برنامه ريزي آموزش فني و حرفه اي استان زنجان گفت: بر اين اساس افراد مي توانند به صورت فردي يا تعاوني با حمايت پشتيبان يا اخذ تسهيلات توانايي ورود به بازار كار پيدا كرده و از عهده مديريت يك بنگاه توليدي يا خدماتي مستقل يا تحت پوشش برآيند.
انصاري به موازي كاري بين دستگاه ها و مراكز آموزشي درارايه آموزش هاي مهارتي و فعاليت هاي پژوهشي اشاره و اضافه كرد: ورود دستگاه هاي مختلف در آموزش هاي مهارتي غير متخصص از جمله تهديدات حوزه آموزش هاي مهارتي است.
كميته مهارت آموزي استان زنجان با مسوليت اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان زنجان بر اساس بند دو هفتمين جلسه كارگروه تخصصي به تاريخ 13 خرداد 93تشكيل شده است.
درزمان حاضر 12 مركز آموزشي دولتي و 162 آموزشگاه خصوصي آزاد زير نظر اين اداره كل در 550 حرفه آموزشي در زمينه آموزش هاي مهارتي فعاليت مي كنند.
7318/6085

سرخط اخبار استان‌ها