نخستین بورس محصولات نفتی روسیه در "سنت پترزبورگ" آغاز بکار کرد ...........................................................
مسکو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/12/86 خارجی.اقتصادی.روسیه.نفت بورس محصولات نفتی "سنت پترزبورگ"، اولین بورس محصولات نفتی روسیه روز دوشنبه آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس و به نقل از یک سخنگوی بورس محصولات نفتی "سنت پترزبورگ"، فهرست محصولات نفتی قابل عرضه در بورس با وزارتخانه های "صنایع و انرژی" و "تجارت و توسعه اقتصادی" مورد توافق قرار گرفته است.
در بورس محصولات نفتی سنت پترزبورگ، بنزین، گازوییل، مازوت و سوخت هواپیما عرضه می شود.
خرید و فروش محصولات نفتی در این بورس از طریق شبکه اینترنت صورت می گیرد.
به گفته سخنگوی بورس نفت سنت پترزبورگ، دوره آموزشی ویژه ای پیش از آغاز فعالیت بورس برگزار شد و 70 شرکت نحوه فعالیت در آن را فرا گرفتند.
وی در همین حال افزود: 24 شرکت از مناطق مختلف روسیه در سیستم تجارت محصولات نفتی ثبت نام کرده اند.
اروپام 2242**355** شماره 131 ساعت 16:01 تمام

سرخط اخبار جهان