مسابقات پرس سينه باشگاه هاي كشور با شناخت تيم هاي برتر در قزوين پايان يافت

قزوين-ايرنا- مسابقات پرس سينه با لوازم باشگاه هاي كشور جمعه شب با شناخت تيم هاي برتر در رده هاي سني مختلف در قزوين به پايان رسيد.

به گزارش ايرنا، اين رقابت ها با حضور 240 ورزشكار از 27 استان كشور در سالن ورزشي شهيد رجايي دانشگاه پيام نور قزوين برگزار شد. اين مسابقات كه از روز پنجشنبه در قزوين جريان داشت، در چهار رده سني نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پيشكسوتان انجام شد. در بخش نوجوانان اين رقابت ها تيم زنجان عنوان نخست را به خود اختصاص داد، گروه مهندسي محكم كار اصفهان درجاي دوم ايستاد و كاشي كاژه كرمانشاه نيز به كسب مقام سوم بسنده كرد. در رده جوانان نيز زنجان توانست عنوان قهرماني را از آن خود كند، دزفول موفق به كسب مقام دوم شد و قم رده سوم را بدست آورد. ملي حفاري خوزستان، كاشي كاژه كرمانشاه و زنجان نيز تيم هاي اول تا سوم رده بزرگسالان اين مسابقات را تشكيل دادند. در بخش پيشكسوتان (مستر يك) نيز مقام قهرماني به گروه مهندسي محكم كار اصفهان رسيد، قزوين در جاي دوم ايستاد و زنجان سوم شد و در اين رده سني (مستر دو) نيز تيم هاي مركزي، كردستان و زنجان به ترتيب عناوين اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. در رده پيشكسوتان (مستر سه) نيز سمنان قهرمان شد، دزفول و مركزي نيز به ترتيب به مقام هاي دوم و سوم دست يافتند. 3013/ 6128**1613