قدرت فرهنگي نظام اسلامي را بايد براي مقابله با دشمنان ارتقا داد

زنجان - ايرنا - رييس پليس پيشگيري ناجا گفت: براي مقابله جدي با جنگ نرم دشمنان بايد قدرت فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران را ارتقا داد و از نظر فرهنگي نيز به يك مرحله پدافند دفاع فرهنگي رسيد.

سردار محمد شرفي روز پنجشنبه در همايش پليس افتخاري فرماندهي انتظامي استان زنجان با بيان اينكه اين مهم با دستان پرتوان مردم، مسوولان و نيروهاي مسلح شدني است، افزود: امنيت يك مقوله جمعي است و همه بايد براي توليد، حفظ و برقراري آن تلاش كنند.
وي يادآورشد: امروز امنيت در كشور مديون چشم هاي بيدار رزمندگان دلاور، قطره هاي خون ريخته شده در جبهه ها، مشاركت و مسووليت پذيري مردم و مسوولان، اشك هاي سرازير شده از چشم مادران و تپش قلب پدران به خاطر سختي هاي ماموريت فرزندان ، حجاب خواهران و دعا و نيايش است.
سردار شرفي اظهار كرد: امروز دشمنان از قدرت اسلحه ما نمي ترسند بلكه از قدرت نرم ، ايمان، اعتقادات، باورها، ارزش ها و هنجارهاي ملت ايران در هراس هستند و گرنه كفار و دشمنان نسبت به ايران از تكنولوژي بيشتري برخوردارند.
وي با اشاره به اينكه دشمنان نظام اسلامي ساليان سال براي خدشه دار كردن ايران برنامه ريزي و تلاش وافر كرده و موفق نشده اند افزود: تا زماني كه فرزندان اين مرز و بوم غيرت، عفت و عزت دارند همچنان از قدرت و توان در مقابل تمامي دشمنان برخوردار خواهند بود.
رييس پليس پيشگيري ناجا گفت: دشمنان و گروه هاي تكفيري قبل از اينكه با سلاح به سرزميني حمله كرده و منقطه اي را به تسخير درآورند با ابزار فرهنگي وارد شده و بر ذهن افراد كار مي كنند و به همين دليل نبايد از آن غافل ماند و براي مقابله بايد به مرحله پدافند دفاع فرهنگي رسيد.
سردار شرفي با تاكيد براينكه بايد به صورت جمعي عليه دشمنان بود افزود: استراتژي دشمنان استحاله سياسي و فرهنگي است و آنان نمي خواهند مردم ايران حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران را دوست داشته باشند و تلاش دارند مباني فكري و عقيدتي را خدشه دار سازند.
وي تصريح كرد: تلاش و استراتژي دشمن اين است كه روابط نامشروع را مشروع جلوه داده و انسانيت را از انسان ها، غيرت را از مردان و عفت را از زنان بگيرند تا از اين طريق به مقاصد و نيات شوم و پليد خود برسند.
سردار شرفي با تاكيد براينكه انسان ها وابستگي را قبول نداشته و ظلم را پذيرا نيستند اظهار كرد: مردم جهان متوجه شده اند كه مي شود با تكيه بر ايمان، عقيده و جهاد به مبارزه با دشمن برخاست و جباران را از تخت پايين كشيد و استقلال و آزادي را كه سراپا از عشق، انسانيت و خوبي ها است را جايگزين كرد.
رييس پليس پيشگيري ناجا در بخش ديگري از سخنان خود گفت: كساني كه در طول هشت سال دفاع مقدس جانانه، فداكارانه و شجاعانه با دشمن جنگيدند و بنا به شرايطي به دست آنان افتادند ولي اسيرشان نشدند و در حالي كه در خانه دشمن در اسارت بودند با فرهنگ و غيرت ايراني و با تكيه بر ايمان و عقيده، فرهنگ آزادگي را به جهان بسط و گسترش دادند.
سردار شرفي با بيان اينكه امروز سازمان هاي انتظامي بهره مند از فناوري هاي نوين بوده و يادگير، حرفه گرا و مشاركت پذير شده اند به نقش و مشاركت مردم در توليد امنيت و حفظ و برقراري آن اشاره كرد.
وي افزود : مردم بايد مسووليت اجتماعي خود را با فراگيري آموزش ها و ارتقا سطح آگاهي ها به خوبي انجام دهند و به مسووليت فردي خود نيز در قبال كمك به ديگران و دعوت آنان به سوي كارهاي خير و پسنديده دقت عمل بيشتري داشته باشند.
وي به جلب و جذب پليس افتخاري اشاره و با بيان اينكه پليس هاي افتخاري نه به دليل انگيزه فردي و مادي بلكه با نيت پاك و كمك به پليس به منظور نظم و امنيت بيشتر در جامعه در اين وادي وارد شده اند اظهار كرد: انسان ها در همه حال بايد به يكديگر كمك كنند چراكه همه اعضاي يك پيكرند.
وي با تاكيد براينكه امروز مرزهاي ارتباطات شكسته شده و كارهاي جزيره اي اثربخشي خود را از دست داده است افزود: جامعه مداري، اطلاع مداري و مردم مداري مي تواند بسياري از مسايل و مشكلات اجتماعي را حل كند.
مديركل پليس افتخاري ناجا نيز گفت: مقوله امنيت از نيازهاي اساسي و اوليه بشر است و مردم در كنار پليس مي توانند در حفظ و ارتقا سطح امنيت در جامعه نقش مفيد و موثري را داشته باشند.
سرهنگ محمدرضا اكرمي با بيان اينكه امروز وجود پليس افتخاري در كنار پليس از نيازهاي اساسي و ضروري جامعه است افزود: اين افراد بدون هيچ چشمداشت مادي به ياري پليس آمده اند.
به گفته وي همكاري پليس افتخاري در دو سطح صورت خواهد گرفت كه سطح يك آن در برگيرنده افراد 18 تا 60 سال است كه پس از طي آموزش هاي گروهي و تخصصي و سازماندهي مي توانند در كاهش آسيب ها و ناهنجاري ها نقش ايفا كنند.
وي با تاكيد براينكه رويكرد پليس افتخاري مبتني بر مسايل فرهنگي و پيشگيري اجتماعي است تا باري از ناامني ها در جامعه را بردارد اظهار كرد: با بهره گيري از پليس افتخاري مي توان امنيت و آسايش و آرامش پايداري را در جامعه جاري و ساري كرد.
اكرمي با بيان اينكه اعضاي پليس افتخاري سطح يك از لباس خاص، بيمه و پاداش نيز برخوردار خواهند شد تصريح كرد: در جذب پليس افتخاري سطح يك به بيش از 20 هزار نفر در كشور رسيديم كه سهم زنجان از اين تعداد بيش از 400 نفر مي باشد.
در پايان اين همايش از نفرات برتر پليس افتخاري فرماندهي انتظامي زنجان تجليل و تقدير شد.
597/6085/1211

سرخط اخبار جامعه