پذيرش دعوت پاكستان براي رهبران جدايي طلب كشمير گران تمام شد

دهلي نو - ايرنا - دعوت يك مقام پاكستاني از رهبران جدايي طلب ايالت جامو و كشمير براي ديدار با «سرتاج عزيز» مشاور نخست وزير پاكستان در امور خارجي، شرايط زندگي اين رهبران را سخت كرد.

منابع دولتي هند روز پنجشنبه اعلام كردند: مقامات ايالت جامو و كشمير، رهبران جدايي طلب را در «سرينگر» مركز تابستاني اين ايالت تحت بازداشت خانگي قرار دادند.
اين تصميم پس از آن اتخاذ شد كه كميسر عالي پاكستان در هند از رهبران جدايي طلب كشمير براي ديدار با «سرتاج عزيز» مشاور نخست وزير پاكستان در امور خارجي پيش از برگزاري نشست مشاوران امنيت ملي دو كشور در دهلي نو دعوت كرده بود.
مقامات پليس اعلام كردند: «عليشاه گيلاني» رهبر حزب حريت، «ميرواعظ عمر فاروق» و «عباس انصاري» از رهبران جدايي طلب كشمير در بازداشت خانگي خواهند بود.
«عليشاه گيلاني» از رهبران سياسي برجسته و بانفوذ منطقه جامو و كشمير است و از خودمختاري مردم اين منطقه و الحاق مشروط اين منطقه به پاكستان حمايت مي كند.
پليس جامو و كشمير اعلام كرد: بازداشت خانگي مقامات رده دوم حزب حريت نيز آغاز شده است.
«عمر عبدالله» رهبر حزب كنفرانس ملي با انتقاد از مفتي «محمد سعيد» سروزير كشمير گفت: هيچ يك از سروزيران قبلي اين ايالت چنين اقدامي براي جلوگيري از ديدار رهبران جدايي طلب انجام نداده بودند.
هندوستان نشست هاي دوره اي وزيران امور خارجه هند و پاكستان را در سپتامبر سال گذشته ميلادي و در پي دعوت پاكستان از رهبران جدايي طلب كشمير لغو كرد.
روزنامه «ايشين ايج» نيز به نقل از يك منبع دولتي هند اعلام كرد: در صورتي كه مقامات پاكستاني با جدايي طلبان كشميري ملاقات كنند پاسخ مناسبي به آنها داده مي شود.
روابط هند و پاكستان بعد از استقلال در سال 1947 همواره تحت تاثير مساله كشمير بوده است.
بخشي از كشمير در خاك هند و بخشي ديگر در خاك پاكستان است. هر دو كشور ادعاي مالكيت كل اين منطقه را دارند و همين موضوع يكي از علل اصلي مناقشه ديرينه ميان دهلي نو و اسلام آباد از زمان استقلال پاكستان از هند در سال 1947 ميلادي تاكنون بوده است.
كشمير تنها ايالت هند با اكثريت مسلمان است و درگيري ميان شبه نظاميان كشميري و نيروهاي امنيتي هند از سال 1989 تاكنون 68 هزار كشته به جاي گذاشته است.
آساق*266*1600**1545