عربستان از اتباع خود خواست هرچه سریعتر بیروت را ترک کنند ........................................................
تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/12/86 خارجی.سیاسی.عربستان.بیروت.
شبکه تلویزیونی الجزیره قطر روز شنبه در خبری کوتاه اعلام کرد که سفارت عربستان در بیروت از اتباع خود خواست هرچه سریعتر بیروت را ترک کنند.
عربستان پیش از این نیز از اتباع خود خواسته بود در شرایط کنونی لبنان، از سفر به این کشور خودداری کنند.
صویر1110** ** 1418 شماره 191 ساعت 19:23 تمام

سرخط اخبار جهان