فدراسيون فوتبال از خانواده شهداي تيم فوتبال فجر ورامين تقدير كرد

تهران- ايرنا- فدراسيون فوتبال از خانواده شهداي تيم فوتبال فجر ورامين در مراسمي ويژه تقدير كرد.

به گزارش ايرنا، در مراسم تقدير فدراسيون فوتبال از خانواده شهداي تيم فوتبال فجر، محمد رضا ملامحمد مسئول كميته فرهنگي فدراسيون در اين مراسم، گفت: ما در زمينه تقدير از خانواده شهداي فوتباليست كم كاري كرده ايم اما بعد از شناسايي متوجه شديم كه تيم فوتبال فجر ورامين در طول دفاع مقدس با تقديم 14 شهيد، 18 جانباز و 43 ايثارگر نمونه واقعي ايثار و شهدات در ميان اهالي فوتبال است و ما با ياد آنها مي خواهيم خودمان را زنده نگه داريم و آنها هميشه زنده جاويد هستند.
در اين برنامه علي كفاشيان رييس فدراسيون فوتبال، محمد مهدي نبي دبير كل سابق فدراسيون، بيت الله رضايي مديرعامل باشگاه سايپا، علي خسروي داور پيشكسوتان، سردار عرب سرخي و مهدي اربابي از خانواده شهيدان محمد رضا بيگدلي، محسن قاجاريه، حميد اصفهاني، محسن هرندي، سيد موسي طباطبايي، علي و محمد جعفري منش، محسن شيركوند، كريم و رحيم كدخدايي، ناصر نوع پرور، مصطفي كاشاني، سيد علي حسيني امامي، سيد محسن ابراهيمي و جانبازان مجيد عالي دايي، عباس قاسمي به صورت ويژه از سوي فدراسيون فوتبال تقدير شد.
عكس تك تك اين شهدا برروي پيراهن ملي ثبت شده بود و به اين طريق به خانواده شهدا اهدا شد.
ورزشي **9118**9029**1547