آغاز فعاليت 6 هلدينگ تخصصي صندوق بازنشستگي كشوري از شهريورماه

تهران - ايرنا - سرپرست معاونت سرمايه گذاري اقتصادي صندوق بازنشستگي كشوري از آغاز فعاليت 6 هلدينگ تخصصي وابسته به اين صندوق در كشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، عليرضا برادران روز شنبه در يك نشست خبري افزود: اين هلدينگ ها در زمينه هاي انرژي، صنعت و معدن، عمران و ساختمان، صنايع غذايي و كشاورزي، حمل و نقل و گردشگري و امور مالي از شهريورماه فعاليت هاي خود را ادامه خواهند داد.
وي تصريح كرد: پس از گذشت 40 سال براي نخستين بار ساماندهي حوزه اقتصادي در دستور كار صندوق بازنشستگي كشوري قرار گرفته و ما به همين منظور شركت ها را به سمت دستگاههاي تخصص محور و هلدينگي هدايت كرده ايم كه به همين منظور با مصوبه هيات امناي اين صندوق، از سرگيري اين هلدينگ ها يكي از برنامه هاي اساسي ما به شمار مي رود.
وي اظهار داشت: در گذشته تركيب ناهمگوني از شركت هاي وابسته به اين صندوق وجود داشت كه با برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است با صاحبنظران بتوانيم مديريت بهره وري را ارتقا دهيم و اين هلدينگ ها را نيز ساماندهي كنيم.
برادران با بيان اينكه ما مي خواهيم نقش صندوق ها را در اقتصاد ملي افزايش دهيم، افزود: تصورمان اين است كه در دوران پساتحريم،فعالان بين المللي نگاه ويژه اي به صندوق هاي اجتماعي خواهند داشت.
سرپرست معاونت سرمايه گذاري اقتصادي صندوق بازنشستگي كشوري گفت: ما مي توانيم پذيراي سرمايه گذاران خارجي به ويژه در حوزه انرژي باشيم و اين موضوع موجب افزايش منابع براي كمك به بازنشستگان و كمك به اقتصاد كشور مي شود.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه اقبال خوبي از سوي سرمايه گذاران خارجي شده، بتوانيم از اين موضوع براي كمك بيشتر به حوزه بازنشستگي استفاده كنيم.
برادران افزود: 15 هزار ميليارد تومان دارايي هاي صندوق بازنشستگي در حوزه اقتصادي است كه با بهره وري بالا مي توان ارتقاي چندين برابري اين ميزان دارايي ها را شاهد باشيم.
براساس آمار يك ميليون و 244 هزار بازنشسته از خدمات صندوق بازنشستگي كشوري بهره مند هستند.
اجتمام(3)**7268 ** 1418