فضانورد آمریكا: موجودات فضایی در دوران جنگ سردمانع بروز جنگ هسته ای شدند

نیویورك-ایرنا- فضانورد سابق آمریكایی و ششمین انسانی كه قدم به سطح ماه گذاشت، مدعی شد كه در دوران جنگ سرد میان اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی و آمریكا موجودات فضایی به قصد جلوگیری از بروز جنگ های هسته ای به زمین سفر كرده اند.

ادگار میچل فضانورد آمریكایی كه ششمین فضانوردی بود كه در سال 1971 قدم بر سطح ماه گذاشت، در گفت و گو با نشریه آمریكایی میرور مدعی شد كه موجودات فضایی همزمان با انجام نخستین آزمایشات هسته ای آمریكا در سال 1945 به كره زمین سفر كرده اند.
به گفته وی ، موجودات فضایی با اطلاع از انجام آزمایشات هسته ای و به منظور آگاهی پیدا كردن از توانمندی های نظامی ساكنان زمین وجلوگیری از بروز یك جنگ هسته ای به زمین سفر كرده بودند.
وی ادعا كرد كه بسیاری از افسران نیروی هوایی آمریكا در دوران جنگ سرد میان شوری و آمریكا ، این حرف را تایید می كنند و در گفت و گوهایی با او گفته اند كه در آن دوران بشقاب پرنده های زیادی را دیده اند كه بر فراز منطقه پرواز می كرده اند و درموارد زیادی موشك های هسته ای مستقر در این منطقه را از كار انداخته ومانع پرواز های آزمایشی این موشك ها شده اند.
این فضا نورد 84 ساله آمریكای از نخستین روز فرود سفینه فضایی آپولو 14 بر سطح ماه كه او یكی از سرنشینان آن بود ، تا كنون همواره از نظریه وجود موجودات فضایی حمایت كرده و مدعی شده است كه این موجودات حدود 70 سال پیش یك بار در نزدیكی شهر رازول در ایالت نیومكزیكو آمریكا به اسارت نیرو های آمریكایی در آمده اند.
وی مدعی شده است كه مقامات دولت آمریكا از ترس این كه فن آوری های ارزشمندی كه در تماس با این موجودات به دست آورده اند به دست دولت شوروی سوسیالیستی بیافتد همواره خبرمربوط به این واقعه را تحت عنوان اطلاعات مافوق محرمانه از مردم كشور مخفی نگه داشته اند.
اروپام-4-541 **1917