انديشمند تاجيك:بازگشت به خط فارسي، ‌فرهنگ تاجيكستان را متحول مي سازد

دوشنبه - ايرنا - «خيرالدين عبدالله» انديشمند فرهنگي و ديني تاجيكستان گفت: « با بازگشت تاجيكان از خط سيريليك به خط فارسي‌ به عنوان خط نياكان،بيداري بزرگ فرهنگي در مردم تاجيك رخ خواهد داد».

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، عبدالله در يادداشتي كه در برخي رسانه هاي تاجيكستان منتشر شد،‌ نوشت: «اگر مردم تاجيكستان به خط فارسي بازگشت كنند ميراث كهن اجدادي شان را‌ به راحتي خواهند فهميد و ديگر اين الفباي چروكيده ‌و پژمرده پيريليك (سيريليك روسي) در برابر زبان شيرين فارسي مقاومت نخواهد كرد».
وي گفت: تاريخ گواه است، كه پس از گرفتار شدن تاجيكستان در سيطره حكومت كمونيست ها زبان اين كشور نيز مورد هجوم قرار گرفت و با تبديل خط فارسي به سيريليك حال‌و روز بدي پيدا كرد.
وي خط را نشانه برخورداري از فرهنگ دانست و گفت: اگر بخواهيم زبان يك ملت را بفهميم، بايد نوشته هاي او را بخوانيم‌ از اين رو ضروري است كه به خط نياكان خود بازگرديم.
خيرالدين عبدالله تصريح كرد: كمونيست‌ها نام زبان فارسي ‌را در تاجيكستان، تاجيكي گذاشتند، اما همه مي دانند كه از زباني با نام تاجيكي، افغاني يا ايراني در تاريخ و ادبيات توسط هيچ شاعر ‌و نويسنده اي نام برده‌ نشده است و همه اين زبان را با عنوان پارسي ‌و يا فارسي مي شناسند.
اين پژوهشگر تاجيك گفت:‌ خوشبختانه، امروز خانواده‌هاي زيادي در تاجيكستان هستند كه با الفباي نياكان خود آشنايند و به خوبي به آن مي خوانند ‌و مي نويسند و حكومت هم بايد شرايطي به وجود بياورد، كه همه مردم به خط نياكان خود برگردند.
خيرالدين عبدالله، فارسي را زباني قدرتمند دانست كه سرشار از رموز و اسرار پيچيده است و تصريح كرد كه شايسته است زبان شناسان اسرار اين زبان شيرين را كشف كنند.
مدير سابق ‌اداره دين‌ و فرهنگ جنبش مهاجران تاجيك در روسيه‌ در اين يادداشت آورده است: فارسي زباني است كه خداوند متعال به همه بشريت عطا كرده است و در سراسر دنيا و در بين تمام فرهنگ‌ها ، هم وزن ادب فارسي چيزي پيدا نمي كنيد كه بتواند هم سنگ و هم وزن مثنوي، آثار سعدي ‌و حافظ باشد و بتواند تنه بر تنه شاهنامه بزند.
اين انديشمند تاجيك مي گويد: مردم شناسان‌ و خاورشناسان‌ هنگامي، كه پيش از ورود كمونيست‌ها به سرزمينهاي تحت قلمرو روسيه سفر مي و از احوال مردم تاتار پرس و جو مي كردند، مي ديدند، كه تاتار‌ها به غريبه‌ها، كه مي رسند‌، از آنها مي پرسيدند‌ كه «آيا زبان اسلام مي دانيد‌ يا زبان مسلماني؟» و مراد آنها اين بود كه عربي ، زبان اسلام و فارسي زبان مسلماني است.
خيرالدين عبدالله با بيان اينكه بسياري از آثار ادبا و عرفاي بزرگ اسلام، به فارسي نگاشته شده است، گفت: ادب فارسي ميراث بزرگ بشريت است و منحصر به يك قوم نيست از اين رو شايسته است آثار و كتب فارسي در تمام كتابخانه هاي جهان نگاه داري شوند.
خيرالدين عبدالله مدير سابق اداره دين‌ و فرهنگ جنبش مهاجران تاجيك در روسيه‌ چندي پيش در اين كشور با كارد مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از چند ناحيه بدن مجروح شد و هم اكنون تحت درمان است.
طي 76 سال تسلط اتحاد جماهير شوروي بر تاجيكستان، خط الرسم فارسي به سيريليك تغيير يافت. امروزه تاجيك ها به زبان فارسي صحبت مي كنند اما با خط الرسم روسي سيريليك مي نويسند.
پس از فروپاشي شوروي و استقلال تاجيكستان در سال 1370 (1991 ميلادي)،
هم اكنون تلاش هايي براي بازگشت به خط فارسي در بين انديشمندان و فرهيختگان به چشم مي خورد.
آساق**312*1663**1446